1. Bedenin yaşı vardır; şuurun ise ilmi, ya da şartlanmaları... Veya her ikisi!

 2. Bedenin ve şuurun! Hayalî ve gerçek varlığın!

 3. Kendine yaş veremediğin anda şuurunda, belli bir yaşta hissettiğinde ise bedeninde yaşıyorsun, demektir!

 4. Şefkat ve merhamet tüm mahlûkata; tefekkür ise sadece insana hastır!

 5. Seni, tüm mahlûkattan ayıran özelliğinin hakkını verebiliyor musun?..

 6. “Garîp”, hâlini paylaşacak kimsesi olmayandır...

 7. Dağda bir mağarada yaşayan değil; yaşamını kimseyle paylaşamayan yalnızdır...

 8. Yalnızlık, Allâh’a mahsustur, derler... Niçin?.. Düşündün mü hiç?

 9. Yalnız geldin, yalnız gideceksin, ve dahi uykun hep yalnız geçiyor. Yalnızlığının bilincinde misin ve yalnızlığa hazır mısın?..

 10. Bir yatakta uyuyan ikinin, biri kâbus görüyor, diğeri zevki yaşıyor... Bir arada mı yatıyorlar?..

 11. Dünya’da bulunuşunun tek sebebinin, sadece ve sadece ölüm ötesi sonsuz yaşama hazırlanmak olduğunu fark edip, idrak ettin mi?..

 12. Yetmiş yıllık ömründe, tümüyle yedi defa değişen bedenlerden biri misin; yoksa hiç değişmeyen, “benlik” misin?..

 13. “Hiç” olabilirsen “hep”sin! “HEP” olduğunda nesin?..

 14. Hükmü altındaki organlarına hükmedemeyen, onların esiridir! Onların, esiri iken “özgürlük”ten söz etme!

 15. Organların bir varoluş sebebi de, şuurunun imtihanıdır!

 16. Şuuru, bedenine tâbi olanın, ızdırabı asla son bulmaz!

 17. Anlık zevk mi, ebedî saadet mi?..

 18. Tâlip olduğun mertebeye göre, imtihana tâbi tutulursun!

 19. Talep eden, pahasını öder!

 20. Birimsel ızdırap ve kederleriniz, bağımlılıklarınız kadar sürer gider!

 21. Yalnızlığı tatmadan asla vahdete eremezsiniz!

 22. Kaybedecek şeylerin olduğu sürece, tasavvufun gayesinden uzaksın!

 23. Sevgin, sahip olmayı; aklın ise, terk etmeyi emreder!

 24. Güdünün, dürtülerinin, organlarının değil; şuurunun sesine kulak ver!

 25. İnsan, bilincinin sesi ile; mahlûkat organlarının iticiliği ile yaşar!

23 / 69

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!