59. Haşr Sûresi

Haşr Suresi, Medine-i Münevvere’de nazıl olmuştur... Tüm sureler itibarıyla 95. veya 102. sırada nazıl olmuştur... 24 ayettir... Adını, ikinci ayetinde konusu ve adı geçen “Haşr”dan alır... “Haşr” sözlükte, bir topluluğu bir yerden başka bir yere sevketmektir... “Mahşer” kelimesi de burdan gelir ki kyamet günü de bir Haşir Günü’dür...

Haşr Suresinde: Tesbih sırrı, Haşr, Beni Nadiyr gazvesi, basiret sahiplerine ibret almak farzdır, Hz.Rasulullah’ın sözlerinin bağlayıcılığı, fey (ganimet), muhacir ve ensar, i’sar, nefsin cimriliğinden korunanlar, mü’minlerin birbirlerine duaları ve men’edilen kötü duygular, Allah’dan perdeli olanların korkaklığı, münafıkların şeytana benzerliği, bulunduğun anın iman üzere değerlendirilmesinin önemi ve bilinçli yaşam, Allah’ı unutanlar gibi (dahi) olmamak, nar ve cennet ashabı, “Kur’an dağa inzal edilse dağ haşyetullah’tan parçalanırdı” ve tefekkür, Esma-ül Hüsna ayetleri,... gibi önemli hususlar açıklanmaktadır...

Haşr Suresi ile ilgili bazı Hadis-i Şerifler:

Kim Haşr Suresi’ni okursa, Cennet’ten, Nar’dan, Arş, Kürsiy, Semavat, Arz, haşerat, rüzgar, bulut, kuş (cinsi), hayvan (cinsi), ağaç (cinsi), dağ, Güneş, Ay ve melaike’den hiçbir şey hariç kalmamak üzere mutlaka ona salat(dua, rahmet) ederler ve onun için istiğfarda bulunurlar.... Eğer onun (Haşr Suresini okuduğunun) gününde yahut gecesinde ölürse şehiyd olarak ölür.

Kim Haşr Surasi’nin ahirini “Lev enzelna hazelKur’ane...”den sonuna kadar okur da onun gecesinde ölürse, şehiyd olarak ölür.

Sabah ettiğinde kim üç kerre: “Euzü BillahisSemiy’il Aliymi mineşŞeytanirRaciym” der ve Haşr Suresi’nin ahirinden üç ayeti okursa, Allah ona akşam edinceye kadar salat eden yetmiş bin melek müvekkel kılar... Eğer o günde ölürse şehiyd olarak ölür... Kim akşam ettiğinde onu(n aynını) okursa, aynen böylecedir.

Allah’ın İsm-i A’zam’ı, Haşr Suresi’nin ahirinden altı ayet içindedir.

Bera b. Azib r.a., Hz.Ali r.a.ya dedi ki: “Senden Allah hakkı için, Rasulullah’ın sana özel öğrettiklerinden, Cibriyl’in O’na özel getirdiğinden ve Rahman’ın O’na özel ba’settiklerinden en faziletlisini bana öğretmeni istiyorum”... Hz.Ali r.a. da şöyle buyurdu: “Ey Bera!... Eğer Allah’a İsm-i A’zam’ı ile dua etmek istersen, Hadiyd Suresi’nin evvelinden on ayeti ve Haşr Suresi’nin ahirini oku.... Sonra şöyle de: <<Ey O (Ya Men HU)!... Böyle (bu ayetlerdeki sıfatlarla) olan ve ondan başka(bu sıfatların aksi) bir şey olmayan!... Senden bana şöyle şöyle (dileğini dillendir...?) yapmanı diliyorum>>... Vallahi ya Bera!... Bununla benim aleyhime dua etsen yere geçerim!” (dedi)...

Keza bir başka rivayette, Hz.Rasulullah’dan Kur’an’ın kıraatını okuyan sahabeye, “Lev enzelna hazel Kur’ane ala cebelin...” ayetine geldiğinde, Hz.Rasulullah’ın: “Elini başına koy” dediği; çünkü Cibril a.s.ın da bu ayeti indirdiğinde, Hz.Rasulullah’a: “Elini başına koy; bu sam (ölüm)dan başka her derde şifadır” dediği nakledilir...

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!