Ey benim ile yâr olup şeyhe giden gelsin beri,

Varlıktan terk eyleyip can terk eden gelsin beri.

Gevher canın maksududur can maksudun Mansur’udur.

Maksut için Mansur’leyin berdâr olan gelsin beri.

             Ermek dilersen maksuda çok hizmet eyle mürşide,

             Sen senliğinden geçedur didar gören gelsin beri.

                                                                                                      YUNUS EMRE

 

Bu aşk bir bahri ummandır

Buna hadd-ü kenar olmaz

Delilim sırr-ı Kurân’dır

Bunu bilene de âr olmaz

               Süre geldin ezeliden 

               Pîrim Muhammed Ali’den

               Şarab-ı lâyezâliden

               İçenlerde humar olmaz.

Eğer âşık isen yâre

Sakın aldanma ağyâre

Düş İbrahim gibi nâre

Bu gülşenlerde yanar olmaz!

             Kıyamazsan başa cana

             Uzak durma girme meydana

             Bu meydanda nice başlar

             Kesilir hiç soran olmaz!

Hak ile hâk olanlara

Kendi özün bilenlere

Dost yolunda ölenlere

Kan bahası dinar olmaz.

             Bak şu Mansur’un işine 

             Halkı üşürmüş başına

             Ene-l Hakk’ın firaşına

             Düşenlere timar olmaz.

Seyfullâh sözünde mesttir

Şeyhinden aldığı desttir

Divane-ra kalem nisttir

Ne söylese kanar olmaz.

                                                       SEYYİD NİZAMOĞLU

 

Bilmek istersen seni,

Can içre ara canı.

Geç canından bul anı

Sen seni bil sen seni.

             Kim bildi Efâlini

             Ol gördü sıfatını

             Anda gördü zâtını

             Sen seni bil sen seni.

Görünen sıfatındır

Anı gören Zâtındır

Gayrı ne hâcâtındır,

Sen seni bil sen seni

               Kim hayrete vardı

              Nûra mustağrak oldu

              Tevhid-i zâtı buldu

              Sen seni bil sen seni

Bayram özü bildi

Bileni anda buldu

Bulan ol kendi oldu

Sen seni bil sen seni.

                                                                         HACI BAYRAM VELİ

 

Hararet nârdadır sacda değildir,

Kerâmet baştadır tac’da değildir

Her ne arar isen, kendinde ara

Kudüs’te Mekke’de Hac’da değil.

             Sakın ol kimsenin gönlünü yıkma

             Gerçek erenlerin izinden çıkma

             Eğer adam isen ölmezsin korkma

            Aşığı kurt yemez uc’da değildir.

                                                                         HACI BEKTAŞ VELİ

 

Maksut cihane gelmekten

Kişi Rabb’in bilmek imiş.

Rabbini bilmekten murat

Evliyasın bulmak imiş.

                 Onun ile olur devlet

                 Onu beyan kılar âyet

                Hakk’a yalvarmaktan murat

               Gerçeğe yol varmak imiş

Bulmak değil imiş, bilmek

Bilmek değil imiş, bulmak

Evliyaya gönül vermek

Rengine boyanmak imiş.

              Bunlardır Hakk’ı bilen

             Gayrısı yalandır yalan

             Dervişlikten murat olan

             Küllîyen yok olmak imiş

Kaygusuz aşk pervanesi

Oldu Hakk’ın divânesi

Ehl’i aşkın sermayesi

Aşk od’una yanmak imiş.

                                                                        KAYGUSUZ ABDAL

82 / 84

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!