Sayfayı Yazdır

“Gavsiye” Açıklaması

Gavsiye Açıklaması"Tasavvuf"tan gaye, kişinin Allâh'ı bilmesi; Allâh indînde ve ilminde "yok"luğunu hissedip yaşaması; ve nihayet "ALLÂH ismiyle işaret olunan, BAKIY'dır" hükmünün tespit olmasıdır.

İster, vahdet-i vücud; ister, vahdet-i şuhûd; ister şuhûd-u Zât; tasavvuftaki hangi görüş olursa olsun, hepsinin de esası TEK'liktir!..

İşte bu sebepledir ki, bütün tarikatların -elbette ki tasavvuf tarikatlarının- konusu, "ALLÂH'ın TEK'liği"nin anlaşılması, hazmedilmesi ve yaşanmasıdır...

Gerçek tasavvuf ehli, hangi yoldan olursa olsun, bir diğer kişiye "gayrılık" gözüyle bakmaz ve hakkında menfi konuşmaz; çünkü yetiştiricisi kâmil ise öğretmiştir ki, konuştuğu söz Hakk'a ulaşacaktır!..

Evet, niçin "Gavsiye açıklaması"?

"Vahdet" konusunu, İmam Gazâli'den bir hayli önce de, Gavs-ı Â'zâm Abdülkâdir Geylânî Hazretleri "GAVSİYE RİSÂLESİ" isimli eserinde açıklamıştır...

Genelde, tarikat seviyesinde kitapları bilinen Hazreti Gavs'ın, "HAKİKAT" bahsini anlatan bu eseri, tasavvufla ilgilenen, hangi yoldan olursa olsun, herkes için son derece önemli bir eserdir.

Bu yüzdendir ki, talebin kimden geldiğini elhamdulillâh gördük ve günümüz diliyle, günümüz insanının anlayacağı bir biçimde açıklayarak sizlere sunduk.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!