Fakîr’in Meskeni

Yâ Gavs-ı Â’zâm; ben bütün fakr hâlindekilerin sığınacağı yeri, meskeni ve manzarıyım ve bana dönerler.

 

“Fakr hâlindekilerin sığınacağı yer…” ifadesinden murat; “fakr”e eren kişinin içinde bulunacağı hâl demektir.

“Fakr”e eren kişi bu hâlinin tabii sonucu olarak yok olmuş ve o boşluğu dilediği şekilde “Hakkanî sıfatlar” doldurmuştur. Esasen, daha önce de orada “Hakkanî sıfatlar” mevcuttu, ancak o birimde beşeriyet vehmi bulunduğu için, fiiller de birime atfedilmekteydi, vasıflar da!

“Fakr”a yönelen kişinin, yokluğu idrak eden kişinin nazar ettiği mahal, mesken yani barınak Hakk’tır. Çünkü, onları “yok”tan var edip, tekrar yoklukta yok eden Hakk’tır! Bu sebeple de Hak, onların meskeni, manzarı ve döndükleri hakikatleridir.

36 / 84

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!