Ehlullâh yoludur râh-ı tarikat

         Erişir maksuda edenler hizmet

         Azizim var ise sende bir niyyet

         Merd olup bu yolda merdane yürü

İlm-i ledünniden haberdar olan,

Ne incitir yılan ne söyler yalan

Bir aşka düşmeden dünyada kalan

Ukbâda menzil-i maksuda yetmez.

          Emrah ne eylesin bu hayalatı

         Kendinde bulmuştur Cevher-i zâtı

         Makâm-ı tevhidi nefyi ispatı

         Mürşidin verdiği cevaptan aldım.

Bizlere dahleden münkiri billâh

Bîhaberdir bu esrarı ne bilsin.

Zâhir-ü bâtından değildir agâh

Ağyarı fark etmez yârı ne bilsin.

         Bir özge âlemdir bu bezm-i âzâm,

         Bu bezme girmiş değildir âdem.

        Zâtı bu esrara olmayan mahrem,

        Ağyarı fark etmez yârı ne bilsin.

Elest’ten nûş eden şarab-ı aşkı

Mest olup bu dar-ı mihnetten geçer.

Okuyup anlayan kitab-ı aşkı

Tâlim-i ulûmu kesretten geçer.

         Fehmeder ârif-i billâh olanlar

        Bende-i mürşid-i dergâh olanlar,

        Men aref sırrına agâh olanlar

        Siret-pezir olur sûretten geçer.

                        ***

Velî olmaz kişi taşlanmayınca

Sivâ endişesi boşlanmayınca.

                        ***

Kerâmet kesreti savm-u salât ile bulunmaz,

Ana derler kerâmet kim baka didâra doğru.

                        ***

Ledün ilmi ile açılur basîret gözü kardaş,

Nazar eyler bu gözü ile gören asar doğru.

84 / 84

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!