Evliyaya eğri bakma

Kevn-ü mekân elindedir

Mülke hüküm süren odur

İki cihan elindedir.

             Sen anı şöyle sanırsın

             Sencileyin bir Âdemdir

            Evliyanın sırrı vardır

            Gizli ayân elindedir.

Hak zâtıyla sıfatıyla

Tecelli eyledi onda

Varlığı Hak varlığıdır

Emr-i subhan elindedir.

           Kaygusuz eder bu ilmi

           Okudum anladım bildim

           Bütün âlemlerin hükmü

          Kâmil insan elindedir.

                                                                              KAYGUSUZ ABDAL

 

Seyrimde bir şehre vardım

Gördüm sarayı güldür gül

Sultanımın tâcı tahtı

Bağı divarı güldür gül.

                        Gül alırlar gül satarlar

                        Gülden terazi tutarlar

                        Gülü gül ile tartarlar,

                        Çarşı pazarı güldür gül.

Toprağı güldür, taşı gül

Kurusu güldür, yaşı gül

Has bahçesinin içinden

Serv-ü çınarı güldür gül.

                                                                                  ÜMMİ SİNAN

 

Bu tevhidden murat ancak

Cemâli Zât’a ermektir.

Görünen kendi Zâtıdır

Değil sanma ki gayrullâh.

 

Şems-i Tebriz bunu bilir

Ahad kalmaz fenâ bulur

Bu âlem külli mahvolur

Hem bâkî kalır Allâh

                                                                                      ŞEMSİ TEBRÎZÎ

 

Gören candır yine cânân yüzünü

Temâşâ kendi eder yine kendi özünü

             Gören ve görünen oldur hakikat

             İşiten, söyleyen oldur sözünü

Yarattı Âdemi, gör sun’u pâkin

Açık etti ol vech ile özünü

             Nukuşi mâsivâdan kalbi pâk et

             Tecelli edüp, arz eyler yüzünü

Dü âlemden çevirdi lâ mekâni yüz

Anın çün ayırmaz ol, Hakk’tan gözün

                                                                                         LÂMEKÂNİ

 

Ey Tâlib-i Kâbe olan

Hak bendedir Kâbe benim!

             Gelsin hacc-ı ekber kılan

             Hak bendedir, Kâbe benim

Kim ki kapumda kul olur

Eşiğimde Kâbe bulur!

             Münkir olan mahrum kalır,

             Hak bendedir, Kâbe benim!

Kim ki ziyaretim ider

Mâsum pâk olur gider

             Hak emrini daim tutar

            Hak bendedir, Kâbe benim

İnsaf edip ol ehl-i Hak

İnkârı ko, gel bende hak!

           Hak bendedir gitme uzak!

           Hak bendedir, Kâbe benim!

                                                                             ŞEYH TACEDDİN

 

Emrahi bu dünya bir hayali ham

Az yaşa çok yaşa ölümdür encam.

Nüfuz-u ehlullâh iksir-i âzam,

Taşı cevher hâki kimya ederler.

             Emrahi cehd eyle hâli hâl eyle

             Kâl ehli olandan infisal eyle.

             Erenleri bul da imtisal eyle

             Seni de vasılı Mevlâ ederler

Mürşidi Kâmile eylersen hizmet

Riyadan kurtulur alırsın himmet

Kendisin bimezle eyleme üflet

Ârif ol mekteb-i irfane yürü

83 / 84

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!