Üstad

− Namazın ikamesi, ve Mi’râcın oluşması kişinin yaşantısıyla bütünleşmiştir... Normalde yaşayamadığını namazda da yaşayamaz... Namaz, Mi’râcın yaşanması içindir... Müşriğin yaptığı hiçbir ibadetin yararı olmayacağı Kurân’da ifade edilmiştir...

Tasavvuf çalışmalarının temeli; şirki hafîden kurtulup, başını nereye döndürsen, yani ne yöne bakış atsan TEK’liği görebilmek içindir...

Namazdan amaç, Allâh’ı görebilmektir!.. Ama körlere de namaz yasaklanmamıştır!.. Zira kör de olsa, sağır değildir hiç olmazsa!.. Namazı kılamayan; yani âfakta, karşısındakinde Allâh nûrunu göremeyenin yaptığı ibadet, kendine ZULÜMDÜR!..

Soru

− Tasavvufta geçen Hullet makâmı Hz. İbrahim’e mi aittir..?

Üstad

− O’nda sembolize olan fakat daha sonraki İnsan-ı Kâmil’lerde de açığa çıkan bir tecellidir... Asâleten O’na; verâseten de O’ndan sonra gelmiş olanlara aittir...

Soru

− İmam Gazâli: “Küllî aklın feyiz saçmasıyla VAHİY; Küllî Ruh’un feyiz saçmasıyla da İLHAM doğar”diyor… Ne demektir?..

Üstad

− Kişide küllî ilmin açığa çıkması yönüyle; fıtratındaki ilham alma yeteneğinin açıklaması...

Nebilerde açığa çıkan “Vahiy”, Akl-ı Küll boyutunun ilminin açığa çıkması; Rasûllerde velâyetleri kanalından Ruh-u Â’zâm’dan alınan ilmin adının “İlham” olmasıdır.

Sonuçta her ikisi de aynı Tek kaynaktan olmasına rağmen, birincisi zâhire dönük ilmin adı ve aracısı; ikincisi ise, bâtına dönük ilmin adı ve aracısıdır.

Soru

− Hz. Meryem’in başına gelen bu mutasyon, yaşanan tek vak’a mıdır? Değilse bu şerefe nail olmuş başka yaşantılar da var mı?.. Varsa, habersiz olabilirler mi? Teşekkür ederim...

Üstad

− Kurân’da yalnızca Hz. Meryem’den bahsediliyor... Ama yalnızca ona mahsustur diye bir sınırlamanın farkında değilim... Allâh’ın sınırlamadığı şeyi benim de sınırlama hakkım yoktur... Dolayısıyla bu konuda kesin bir şey diyemem...

Soru

− Şeytaniyet bir vasıf ise, “halife” de vasıfsızlık demekse; şeytanın Âdem’e secde etmemesini nasıl anlamalıyız?..

Üstad

Şeytaniyet; gördüğü ile kayıtlamak ve kayıtlanmaktır... Hilâfet ise gördüğünü kayıtlamamak, sınırlamamak ve sınırsızlıktan nasip almaktır!..

Şeytan gördüğüyle kayıtlandı... Halife ise, her an sınırsız ve kayıtsız olanın ahlâkıyla ahlâklanmış olarak, halife olmuştur...

Soru

− Hakikat-i Ahmediyet makâmını izhar eden bir birimin ilmi ne yönlüdür?..

Üstad

− Hakikat-i Ahmediye izhar edilmez!.. Edilemez!..Yaşanır o mertebedeki Zâtlarca... 

61 / 101

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!