27 Ocak 1998

Soru

− “Sarı boya Müslümanların, kırmızı da müminlerin boyasıdır...” hadisini biraz açar mısınız?..

Üstad

− Sarı ile kırmızıyı yan yana koyduğunda hangisi daha dikkat çekicidir?.. Bana göre kırmızı... Müminin nûru, müslümanın nûrundan daha güçlü ve dikkat çekicidir anlamında bir benzetme...

Soru

− Allâh’ın Ahadiyeti ve Ekberiyeti... Öz’e yakınlık ve kapsam itibarıyla nasıl bir değerlendirme yapabiliriz?.. Teşekkürler...

Üstad

− Ahadiyeti öz olarak düşünmek büyük bir yanılgıdır.

Ekberiyeti, yaradılmışa göredir.

Ahadiyetinden söz edildiğinde tüm kavramlar düşer; öz-dış gibi tanımlar düşünülmez.

Soru

“Tecelliyât” kitabında kendilerine kimse ses etmeden gerçek yolu bulmaktan bahsetmişsiniz. Bunu biraz açar mısınız?..

Üstad

− Fıtraten Risâlet kemâlâtıyla gelenler… Fıtrat olarak Tek’ten çoka bakmak istidadına sahip olarak dünyaya gelen zâtlar, fıtratlarındaki bu özelliğin açığa çıkmasıyla kendilerindeki hakikati yaşayabilirler; aldatıcı dünya değerlerinden ve şartlanmalarından arınabilirler, diye anlıyorum...

Soru

− “Allâh vardı; ve Allâh’tan başka bir şey yoktu” ve “Allâh’ın ARŞI su üzerinde bulunuyordu” hadisini açıklar mısınız? Teşekkür ederim.

Üstad

− Bu konu kitaplarda yazılı... Yalnız “su”yun tasavvuf lisanında “ilim” olarak algılandığına dikkati çekmek isterim... Buna göre düşünün...

Soru

− Şehâdet, “HÛ”ya bağlanırsa, o şehâdetin izahı yapılabilir mi?.. Şayet yapılamaz ise Allâh nasıl şehâdet eder?..

Üstad

− Şehâdet kesrete ait bir kavramdır... Kesret sûretlerinden şehâdet etmektedir... “Atan bendim”deki gibi... “HÛ”ya yapılmayan şehâdetle tenzihiyet olmaz.

Soru

− Cenâb-ı Hakk’ın sıfatları arasında nisbî bir üstünlük var mıdır?

Üstad

− Üstünlük değil; bize göre, öncelik söz konusudur...

Soru

− İman nûrunun insanı cennete ulaştırması yanında, kişinin mertebesini tayin etmedeki faktörü nasıl yorumlanmalıyız?..

Üstad

− Ölüm anından sonra, iman nûru artmaz veya azalmaz...

Dolayısıyla kişi, iman nûru kadarıyla şefaatten faydalanır ve cehennemden çıkıp; iman nûru kadarının karşılığı olarak cennet boyutunda yaşar... 

42 / 101

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!