Sunu

Bu kitabın konusu, Amerika’daki çalışmalarım sırasında, çeşitli ülkelerden arkadaşlarımla yaptığım internet sohbetleriyle ilgilidir...

Şimdilik ortalama 110 civarında bilgisayarın aynı anda katıldığı “chat”=“sohbetler”de sorulan sorulara verdiğim cevaplarla ve benim açtığım bazı konularla, “DİN” ve “Tasavvuf” anlayışına dayalı mecaz ve benzetmelerin bilebildiğim kadarını, toplumsal anlayışın müsaadesi nispetinde, gerçek yanlarıyla işlemeye çalıştım.

“OKYANUS ÖTESİNDEN” adını koyduğum bu ve devamı olacak kitaplarda, genellikle yeni, bazı açıklamalarım olacak... Bunlar benim kişisel tespitlerim veya anlayışımdır ki, kimseyi bağlamaz! Ancak okuyanlar, bu konulara böyle de bakılabiliyormuş, düşüncesini edinip; yeni değerlendirmeler yapabilirler...

Daha önceki kitaplarımda “TANRI” kavramının yanlışlığından ve bu kavramın unutulması gereğinden söz etmiştim...

Farsçadan dilimize giren “PEYGAMBER” tâbiri de en az “tanrı” kavramı kadar yanlış bir tâbirdir... Ve artık bu tâbirin kullanılmasının yanlışlığını vurgulamam ve bu kelimenin kullanımdan kalkması yolunda bir düşünce oluşturdu bende Cenâb-ı Hak!

Kur’ân-ı Kerîm’de “peygamber” kelimesi geçmez! Kurân’a göre “NEBİ” vardır; “RASÛL” vardır... Yani “NÜBÜVVET” ve “RİSÂLET” vardır...

Bir “Nebi” dendiğinde, O’nda açığa çıkan “Nübüvvet” vasfına işaret edilir...

Bir “Rasûl” dendiğinde, O kişide açığa çıkan “Risâlet” vasfına işaret edilir...

Konunun ilgili alanına göre de, Kur’ân-ı Kerîm’de bu iki kelimeden birine işaret edilir.

Bu konu hayli derinlikli bir konudur; ve pek çok sır, bu kullanılan “peygamber” kelimesi yüzünden örtülmektedir.

İşte bu gibi pek çok konuya, Amerika’dan düzenlediğimiz internet sohbetlerimizde işaret etmeye çalışmaktayız.

Okurlarımdan dileğim, okyanus ötesinden yayınladığım görüşlerim üzerinde, objektif-önyargısız düşünmeleri ve “Sistem” anlayışına dayalı bir şekilde değindiğim önemli sırları değerlendirmeye çalışmalarıdır.

Kitap metninde sohbete katılan pek çok arkadaşın soru ve görüşleri, isimleri kullanılmayarak, “Soru” başlığı altında yazılmış; buna karşılık, verdiğim cevaplar veya anlattıklarım ise “Üstad” başlığı altında düzenlenmiştir.

Ocak 1998’de başlayan sohbetlerin birinci bölümü olan Ocak-Şubat metinleri, bu elinizdeki kitapta yer almaktadır... Kısmetse, “OKYANUS ÖTESİNDEN - 2”de ve “OKYANUS ÖTESİNDEN - 3”te de bu sohbetlerin devamı yayımlanacaktır...

İnşâAllâh, “İSLÂM DİNİ” tanımlamasıyla bildirilen, “ALLÂH Adıyla İşaret Edilen” tarafından yaratılmış “SİSTEM ve DÜZEN”i anlamada, bu metinler sizlere yeni bakış açıları ve yeni değerlendirmeler sağlar...

 

Ahmed Hulûsi
4.8.1998
New Jersey-USA

1 / 101

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!