30 Ocak 1998

Soru

− Üstadım, zikir nedeniyle yeterince kitap okuyamıyoruz. Zikir ve kitap okumayı beraber yaptığımız zaman da, zikrin faydasının azalacağı endişesini taşıyoruz. Bu konuda ne tavsiye edersiniz?

Üstad

− Bir yandan zikir, bir yandan kitap elbetteki olur...  Zikir yaparken araba kullanmıyor musunuz? Aynı şey!..

Soru

− Şu’arâ 28’de “Doğunun ve batının Rabbi”;

Rahmân 17’de “‘İki doğunun ve iki batının Rabbi” ve,

Me’aric 40’da “Doğuların ve batıların Rabbi” tanımlamalarındaki “DOĞU ve BATI” tâbirleriyle neye işaret edilmektedir?

Üstad

− Doğu ile enfüs, batı ile de âfak kastediliyor benim anladığım kadarıyla... Bir diğer mânâsıyla da yaşadığımız âlem ile ölüm ötesi boyutun enfüs ve âfaklarına da işaret edilmiştir...

Soru

− Neden “Lâ ilâhe illâllâh” denir de; “Lâ ilâhe illâ Rahmân” veya “Lâ ilâhe illâ Rahıym” denmez..?

Üstad

− Rahmân veya Rahıym ismi, belli sıfatlara işaret eden isimdir... Oysa “ALLÂH” ismi, orijin varlığa işaret eden isimdir...

Benim pek çok vasfımdan, sıfatımdan birine işaret eden isim ile, bana işaret eden arasındaki fark neyse, “Allâh” ile “Rahıym” arasındaki fark da, sanki öyle gibidir...

Soru

− Kadir an’ı fiziksel bir oluşum mudur? Yani Şiron, Jüpiter, Venüs gibi gezegenlerin yer ile belli açılar altındaki konumuyla ilgili olabilir mi?

Üstad

− Fiziksel bir oluşum değildir... Melekî boyuttan bir tenezzülattır!

Soru

− Hafıza, bellek dalgaları şeklinde ruha kaydediliyorsa, ruh beden terk edildiğinde durum ne olacak?

Üstad

− Hafızadaki bilgiler, ruhun beyin tarafından üretilişi anından itibaren otomatik olarak ruhun bünyesinde oluşturulduğu için, ruh bedenden oluşacak olan nûr bedene de gene otomatik olarak dönüşür...

Soru

− Yani ruhu olmayanın hafızası olmaz mı?

Üstad

− Ruhu olanın hafızası vardır; fakat her hafızası olanın ruhu yoktur... Yani ölüm ötesi yaşamını sağlayacak olan beyin üretimi kişilik ruhu, demek istiyorum...Unutmayın ki, genetik hafıza başka şeydir; ruh hafızası başka şeydir.

Soru

− Hafızası olup da ruhu olmayan hangi varlıklardır? Teşekkürler.

Üstad

− Hayvanlar ve diğer canlılar... 

53 / 101

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!