Soru

− Kurân’ın Mekke’de ve Medine’de yani iki ayrı şehir de nâzil oluşunun ayrı bir hikmeti mevcut mudur?..

Üstad

− Kur’ân; yerleşim alanına değil, kişiye nâzil olmuştur!..

O Zât nerede ise oraya nâzil olur...

Mekke’nin fazileti bulunduğu yerden; Medine’nin fazileti orada bulunan kişiden ileri gelir!..

“Şerefil mekân bilmekin” uyarısını hatırlayalım Hz. Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi vesellem’in...

Soru

− Bir hadiste bazı Nebi ve Rasûllerin yanlarındaki hayvanları, Efendimiz’in de devesini cennete götüreceği belirtiliyor. Hayvanlar ölüm ötesi yaşamda ruhunu üretemediğine göre bu hadisi nasıl anlamalıyız?..

Üstad

− Dün bir soru sormuştum kapatmadan evvel. Bu cevap onunla ilgilidir... Şimdilik erteleyelim...

Soru

“Ebrâr’ın güzellikleri mukarreblerin kusurlarıdır” hükmünü açar mısınız?

Üstad

− Taklit ehlinin yaptığı davranışlar ve düşünceler, tahkik ehlinin bakış açısı içinde büyük noksanlıklar ihtiva eder... anlamındadır herhâlde...

Soru

− Üstadım, “Allâh razı olsun” derken kendimizin razı olduğunu mu ifade etmiş oluyoruz?..

Üstad

− Hakikatinin gereğinin senden açığa çıkmasını niyaz ederim, beni memnun kıldığın için... gibilerindendir, bu idrakla söylenmişse... Âdetten denmişse; tanrıya dönük; “Allâh şirk koşanın hiçbir ibadetini kabul etmez” âyetini hatırlamak gerekir...

Soru

− Nûh Sûresi, 26-27. âyetlerde “Rabbim yeryüzünde kâfirlerden kimse bırakma... Bırakırsan onlar kâfir ve fâcir evlatlar doğururlar”... deniyor. Burada vurgulanan “küfür” hâlinin kalıtsallığı ise, bu ne düzeyde geçerlidir?

Üstad

− “Küfür” kalıtsallığını değiştirecek bir melekî müdahele olmadığı sürece...

Soru

− Bir hadiste Efendimiz, “Ümmetimin ihtilafı rahmettir…” demektedir. İhtilafın rahmet oluşu, ne demektir?

− Hz. Musa’nın ümmetini oniki fırkaya, Efendimiz’in ümmetini yetmişiki fırkaya ayırması ile bir bağlantısı var mıdır?..

Üstad

− Hayır... Ayrı konulardır...

Birincide bahsedilen ihtilaf, araştırmayı teşvik anlamında kullanılmıştır...

İkincide ise, işin hakikatinden sapmalar anlamında...

Bayram gecesi sizleri daha fazla tutmayayım... Katılanlara teşekkürler ve iyi geceler... 

55 / 101

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!