Soru

− Bir şeyi kendimizde bulamamamız mümkün mü Üstadım?..

Üstad

− Özünde vardır fakat bilincinde açığa çıkmamıştır... Kendinizde bulamadıklarınızın sayısı bilinemez.

Soru

− Vehim duygusu, insanda bulunan en büyük şerr güçtür. Bilinci âdeta esir eder (Akıl ve İman)... Mevlâna Mesnevîsi ve daha birkaç eski eserde, Azrâil (a.s.)’ın Vehim Meleği olduğundan bahsediliyor. Bu konuya bakış açımız nasıl olacak?

Üstad

− Vehim hem en büyük şerrdir; hem de en büyük hayır!.. Tamamen kişideki açılıma bağlı olarak değişir bu!.. Vehimler üzerinde tasarrufu olan melektir Azrâil...

Geçenlerde bir soru sormuştum sizlere... Cevabını bulan var mı?..

Soru

− Soruyu duymayanlar için tekrarı mümkün mü?

Üstad

− Sorum şuydu:

Yunus’un tespihi diye bildiğiniz, hâlinin dile gelişi olan duası “innî küntü minez zâlimiyn” idi...

Ya sizin hâlinizin, hissiyatınızın duası nedir farkında mısınız?

Cevaplar

− Rabbena zalemnâ enfüsena...

− Allâhümme einniy alâ zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetik.

− Bu durumda “Allâhım idrakımı arttır” derim...

− Allâhümme inni euzü bike en üşrike bike şey’en ve ene a’lem ve estağfiruke lima a’lem, inneke entel allamul guyub ve Allâhümme inna nes’elüke min hayri ma seeleke minhu nebiyyuke Muhammedun s.a.v ve neuzü......

Üstad

− … “Dua ve Zikir” kitabı bende de var!..

Cevaplar

− Sevdiklerinle ünsiyet edip onların hâlleriyle hâllenmemi hazmıyla nasip et, derim...

− Sistemi okumak...

− İman ve marifet nûru bağışlamasını ve hazmını ve sevdikleriyle bir arada olmak!

− Üstadım merhaba. Ben son zamanlarda kendimi terkip kalıbında sıkışmış hissediyorum. Bu durumu üzüntü veya kızgınlıkla karşılamıyorum ama bu kalıbı aşmanın yolunu kolaylaştırması için dua ediyorum. Ayrıca bu sene kısmetse Hacc’a gideceğim. Şimdiden burada ve gidince orada tavsiye edeceğiniz özel çalışmalar var mı? Teşekkürler...

− Şu anda hakikati bulmaya çalışıyorum. Allâh’ın bunu kolaylaştırmasını ve O’nun yolunda beni sâbit kılmasını diliyorum...

Üstad

− “Dua ve Zikir” kitabındaki dualar sizin duanız olmaz!.. Bu yaptıklarınız, taklittir!..

Siz taklit ehli olarak yaşayıp, mukallidandan biri olarak mı bu dünyadan ayrılmak istiyorsunuz?..

Ben ömrüm boyunca taklitten uzak durmaya çalıştım; her şeyin hakikatini düşünerek ve anlayarak yaşamaya çalıştım; ve idrak ettiklerimi, etraf ne derse desin, bildiğimden şaşmayarak uyguladım...

57 / 101

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!