Üstad

− Görmüş olma fazileti yönünden; görenle görmeyenin arasındaki fark olarak...

Soru

− Zuhurun kemâli ve kemâlin zuhuru... mânâlarını biraz açar mısınız?

Üstad

− İkisi birbirinden tamamen ayrı şeylerdir... Zuhurun kemâli, onun yaradılışındaki amacı yerine getirmesidir... Kemâlin zuhuru ise, o konudaki dilenen kemâlin açığa çıkartılmasıdır...

Soru

− “Dua ibadet’in özüdür” hadisini, ibadeti abdiyet olarak ele alınca nasıl anlamalıyız?..

Üstad

− “Dua, ibadetin özüdür” sözünde, önce “DUA” kelimesiyle neye işaret edildiğini iyi anlamalıyız...

“DUA”, yöneliştir!.. Dua, Allâh’a yapılır... “ALLÂH İsmiyle İşaret Edilen” ise, âfakta aranacak bir obje TANRI değil, kişiye şah damarından yakın olan “ÖZÜNDE” de mevcut olandır!..

Bu durumda DUA demek, özündekine yönelmek demektir... Bundan da şu sonuç çıkar:

En büyük ibadet özündekine yönelmektir!..

O yönelişin sonunda öze ERENlerden olursun elbette...

Soru

− 1) Kurân’daki âyetlerin sayısının 6666 olduğu söyleniyor. Fakat toplandığında 6236 olup, 114 Sûre başındaki Besmeleleri de kattığımızda 6350 adet oluyor. Acaba fark nereden geliyor?

2) Bu âyetlerin içinde yaklaşık 235 adedi sistemi açıklayan âyetler olup bakiyesi zâhirde tarih, sosyal, hukuk vb. gibi konuları işliyor. Zâhirde böyle görünen %96’lık kısımın bâtınî yönü var mıdır?

Üstad

− 6666 halk dilindeki kullanılan rakamdır, gerçek değil... Eğer az önce anlattığım tespih ve duaların gerçekte neyi anlatmakta olduğu konusunu anlayabilirseniz, sanırım bu sorunun cevabının EVET olduğunu fark edeceksiniz...

..... Hanım’la bu konuyu tartışabilirsiniz...

Soru

“Allâh’ın insanı kendi sûreti” ile “Rahmân’ın sûreti” üzerine yaratması arasındaki farkı açıklar mısınız..?

Üstad

− Birincisi... İnsanın “Zâtî kemâlât” ile yaradılışına işaret ediyor, ikincisinde ise, “insanın sıfatlarının da hakikatinden gelen” bir şekilde var olduğuna işaret ediyor...

Soru

− Üstadım! Bizim özel zikir uygulamamızı, yayılmış (yavaşlatılmış) KADİR SÜRECİ olarak değerlendirebilir miyiz?

Üstad

− Evet!

Soru

“Allâh’ın âlemlerden Ganî” oluşu, hüviyeti itibarıyla mı yoksa Ahadiyeti itibarıyla mı?..

Üstad

− Ahadiyet bahsolduğunda, kesretten, âlemlerden söz edilebilir mi?.. Vâhidiyeti itibarı ile…

38 / 101

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!