Üstad

− Yedi ayrı nefs kelimesindeki görüntüdeki kişi anlamına kullanılmıştır... Öz benlik anlamında değil...

Soru

− Her an var olup yok olma ile yaptıklarımızın sonucunu görme arasında nasıl bir ilişki var?..

− Üstadım... Dün size sorduğu “Neyi Okudu” kitabındaki − “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” ifadesinin mânâsı dahi Rahıym’dendir cümlesini biraz açıp, bu ismin “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” ile ilişkisini söyleyebilir misiniz?

Üstad

− “...illâ Billâh” uyarısındaki anlam, Rahiym isminin işaret ettiği özellikten açığa çıkmaktadır bizlerde!..

“...İllâ Billâh”taki anlamın gereğini açığa çıkaran kimse, Rahıym isminin işaret ettiği mânâdan kuvvet almıştır demektir bu!..

Soru

− Rasûlullâh Efendimiz s.a.v. mi’râca çıktığı zaman “Dur ya Muhammed, Rabbin namazdadır” hadîs-î şerîfini biraz açar mısınız, teşekkürler...

− Dünya’nın ikizi diğer planet ikizlerinden hangi mânâ olarak algılanır?

Üstad

− Dostlar bu oturumlarımıza bir isim koymaya karar verdim ve isim olarak da şunu düşünüyorum:

“TAKLİTTEN TAHKİKE veya GERÇEĞİNE... Hangisini tercih ederseniz onu yazıp enterler misiniz?..

Cevaplar

15 kişi “Taklitten Gerçeğine”, 17 kişi ise “Taklitten Tahkike” cevabını verir...

Üstad

− Kaç kaç oldu sayan var mı?

− Tahkike kelimesi ile gerçeğine arasında ne gibi bir anlam farkı var... Dil bilenlere soruyorum..?

Cevaplar

− Tahkikte araştırma da var.

− Tahkik: İncelemek; iç yüzünü araştırmak...

− Tahkik: araştırmak, gerçek: var olan ve kısmetse tahkikte bulunan hakikat.

− Fransızca’da Tahkik Etme: Rechercher; Gerçek: Realite olarak belirleniyor.

− Tahkik; araştırarak gerçeğine ulaşmaktır.Bu yönüyle onu seçtik.

− Tahkik: soruşturarak gerçekleme...

− Tahkik; gerçekleştirmek demektir, sözlük olarak...

− Tahkik kelimesinde, araştırma ve doğruluğunu inceleme vardır. Ama her araştıran gerçeğe eremez...

− Tahkik: araştırma,yaşama (tahakkuk ettirme), hakikat anlamlarını ihtiva ediyor, sanıyorum Üstadım...

− TAHKİK: Hakikati arama!

− Tahkik: Doğru olup olmadığını araştırarak gerçeği meydana çıkarmak.

− Araştırarak, hakikate doğruya ulaşmak...

− “TAKLİTTEN TAHKİKE” ifadesi amacımıza daha uygun düşüyor... kanaatindeyim..

− Tahkik: Hakikatine ererek gerçekleştirmek...

− Tahkik yaşanılması, gerçek yaşanılan... 

66 / 101

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!