Soru

− Kulun Rabbine âsi olması mümkün değilse, “VE ASA ADEMU RABBEHU FE ĞEVA”daki Âdem’in isyanı bir marifet midir, yoksa başka bir şey mi?..

Üstad

− Bu âyetten ben şöyle anlıyorum...

Âdem, Rabbi olan Esmâ terkibinin genişliği içinde hareket edemeyerek, beşerî kayıtlarla kayıtlanmak suretiyle hakikatine isyan etme durumuna düştü; ve sonra da bunun farkına vararak Nefsinin hakikatini yaşayamadığı için nefsine zulmetmekte olduğunu fark etti ve bunun üzüntüsünü yaşadı...

Soru

− İsteyerek ve hissederek akıldan geçirilen düşünce, takdiri ilâhî değil midir?..

Üstad

− Nefsinin takdiridir!..

Algılama daima değerlendirmeden önce gelir...

Soru

“Allâh için nöbet tutanları, Allâh kabir azabından emin kılar” hadisinde bahsedilen nöbeti nasıl anlamalıyız ki bu nöbet kabir azabından emin kılıyor?..

Üstad

− Vatan sınırları senin izafî-göresel-geçici maddi vatanın değil; ölüm ötesi mutlak hakiki vatanındır... O sınırları koruman bu dediğin olaya vesile olur...

Peki herkese iyi geceler... Hoşça kalınız!..

Soru

− Üstadım, neden Rasûlullâh Efendimiz’in amcasının tevbesi için yaptığı dua kabul edilmedi?

Üstad

− Dua, fıtratı değiştirmez!

Soru

“Hz. Muhammed Neyi Okudu?” kitabında... “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” ifadesinin mânâsının Rahıym’den oluşunu nasıl algılamalıyız?

Soru

− Zâhir yönlü icazet sahibi kişilerin bâtınî yönden haberdar olmamaları mümkün müdür?

− Ve Teklik yönüyle mekr kavramını nasıl algılamamız mümkündür?

64 / 101

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!