Evet, Hava grubunun bariz vasfıdır, hareketlilik. İkinci özelliği; bağımsızlık, hürriyet aşığı olmalarıdır... Kimsenin boyunduruğu altına girmek istemezler. Serbest, kendi başlarına hayatlarını sürdürmek isterler. Hiç değilse, yaptıkları işte bütün mesûliyeti kendi sırtlarına alıp, diledikleri gibi o işi idare etmek isterler.

İkinci büyük özellikleri de, hak ve adalete çok düşkün olmalarıdır. İcabında kendi aleyhlerine bile olsa hakkı, hakikati söylemekten kaçınmazlar. Dünyaya, daha doğrusu maddeye bağlılıkları hiç yoktur. Cömert, eli açık, hatta bazıları hesabını bilmeyen tiplerdir. Derinlemesine düşünceye, derin meselelere eğilen kişiler, umumiyetle bu gruptan çıkar...

Gelelim Su grubuna... Suyun en bariz özelliği, bulunduğu kabın şeklini almasıdır, değil mi... İşte bu tipler de öyle, hemen bulundukları ortama uyum sağlayıverirler. Ama bununla beraber çok da duygusaldırlar!.. Hemen sevinir ya da kırılabilir tiplerdir... Sezileri çok kuvvetli olur. Yeme-içmeye oldukça değer verirler. Para harcama hususunda ise cimri değillerdir, ama hesaplarını iyi bilirler. Planlı programlı bir yaşamı severler.

Ve Toprak grubu... Çoğunlukla mütevazidirler ve de paraya, maddeye aşırı düşkündürler. O mütevazi insanların, bu derece maddeye bağlı olacaklarını hiç sanmaz insan, ama ne olursa olsun, madde onlar için çok önemlidir. Yeniliklere adapte olmaları ise hayli güçtür. Yeni fikirlere en geç uyum sağlayabilenler, bu gruptan çıkar... Hatta, toprak gibi katı ve sert tiplerdir.”

“Peki bunlar yani ateş, hava, su, toprak dediğimiz şeyler belirli kozmik ışın gruplarıdır esasta, dedin... Bunların içinde asıl hangisidir? Yani, hepsi de kendi başına mı vardır, yoksa, birbirinden mi meydana gelmiştir bu gruplar?”

“Asıl havadır!.. Havadan ateş ve su, sudan da toprak meydana gelmiştir! Sizin anlayacağınız gibi bir misal vermek gerekirse, şöyle diyebilirim. Ateşin hayatı, havaya bağlıdır. Hava kesildi mi, ateş sönmeye mahkûmdur. Suyun ise terkibi, gene havadır. Toprak ise sudan oluşmuştur.”

“Bu takdirde diyebilir miyiz ki en güçlü burçlar, hava grubu burçlardır.”

“Evet!.. Kova, Terazi ve İkizler bu grubun burçlarıdır.”

“Peki bu takdirde insanlar, bir nevi fabrikasyon imalat, prototip varlıklar olmuyorlar mı?..”

“Varoluşları yönünden bakarsak, öyle diyebiliriz... Ama genetik özellikleri ve yetişmelerindeki şartlanmalarının farklılığı ve de daha önemlisi, her birinin oluşumu anındaki değişik radyasyona tâbi tutulmalarını dikkate alırsak, birinin diğeriyle eş olmadığını da ileri sürebiliriz...

Sen şimdi bu hususlar üzerinde düşün biraz... Gerisine sonra devam ederiz... Zira seni epeyce yoracak bu konu... ÖZDE!..”

“ÖZDE Elf!.. Umarım çok gecikmezsin!..” 

47 / 83

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!