73. Müzzemmil Sûresi

Müzzemmil Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 3.sırada nazıl olmuştur (4. sırada nazıl olduğu da rivayettir)... Son ayetinin Medine-i Münevvere’de indiği de rivayet edilir... 20 ayettir... Adını, ilk ayetinde geçen ve Hz.Rasulullah’ın da bir ismi olan “el-Müzzemmil” (örtüsüne sarınıp bürünen, yük yüklenen)den alır (Müzzemmil’in aslı Mütezemmil’dir)...

Müzzemmil Suresinde: “İkra” ile başlayan sürecin gereği olan içsel açılım-OKUma-yakiyn ilişkisi... Risalet-OKU’ma ilişkisi... Gece kıyamı’nın ve gece Kur’an OKUmanın önemi... Tasavvufi çalışmalarda gecenin önemi.... “Rabb”in ve Ona tam yönelmenin anlam ve önemi... Deccalın cehennemi... Çocukları ak saçlı ihtiyara çeviren gün... Kuran’dan kolaylaşanın okunması... Namaz, zekat, infak ve istiğfar,... gibi bir çok konu açıklanmaktadır....

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!