26. Şu'arâ' Sûresi

İsmini, 224.ayetinde geçen “şuara= şairler”den alan bu sure Mekke döneminde 47.sırada nazıl olmuştur... Yalnız Abdullah İbni Abbas’ın (r.a.) bildirdiğine göre 224.ayetten itibaren surenin sonuna kadar ki dört ayet Medine’de nazıl olmuştur... Ayrıca Mukatil, 197.ayeti de Medine dönemine ait sayar... Sure 227 ayettir... Ayet sayısı itibarıyla Bakara Suresinden sonra 2. suredir... Harflerle başlayan surelerden “tavasiyn” (Ta, Siyn ile başlayanlar)dendir...

Başlangıç ayetleri Hz.Rasulullah’ın nitelik ve ahlakından bahseden surede, Hz.Musa-Hz.Harun’un İsrailOğulları ve fravunla mücadele ve macerası; Hz.İbrahim’in örnek hayatı; Hz.Nuh, Hz.Hud, Hz.Salih, Hz.Lut ve Hz.Şuayıb’ın vahdet siyasetleri ve kavimleri ile olan hikayeleri sembolik anlatımla dile gelmiştir...

Ayrıca Hz.Rasulullah’ın kalbine Ruh’ul Emiyn’in indiği, vahiy-melek-şeytan alakası, uyarının (inzar’ın) en yakından başlayarak yapılması gibi pek çok incelikli husus...

İlgili iki hadis-i şerif:

Abdullah İbni Abbas r.a., Hz.Rasulullah s.a.v.in şöyle dediğini rivayet ediyor:

“Bakara”nın içinde zikredildiği sure bana birinci zikir’den verilmiştir... Ta-Ha ve Ta-siyn-Miym, Musa’nın levhalarından bana verilmiştir... Kur’an’ın Fatihaları (açıcıları, başlangıç sureleri) ve Bakara Suresi’nin hatimleri (sonları) Arş’ın altından bana verilmiştir... Mufassal sureler(mushaf’ın son kısımlarındaki kısa sureler: Hucurat, Tebareke, Nebe, inşirah, Kadir, Nas sureleri,... gibi) de bana nafile olarak verilmiştir...

Bera Bin Azib r.a., Hz.Rasulullah s.a.v.in şöyle dediğini rivayet ediyor:

Muhakkak ki Allah, es-Seb’üt Tıval’ı (yedi uzun sure’yi; Bakara Suresinden itibaren yedi sure), bana Tevrat’ın yerine verdi... el-Miun’u (ayet sayısı yüz’den fazla veya ona yakın olan sureler; İsra, Ta-Ha Sureleri,... gibi), İncil’in yerine bana verdi... Tavasiyn’i (Ta-Siyn ile başlayanları), Zebur’un yerine bana verdi.... Ve beni Ha-Miym’ler ve Mufassal sureler ile üstün kılmıştır.... Benden önce hiç bir Nebiy onları okumadı.

Click to View Transcript of This Video!

1-) Taa, Siiiiyn, Miiiiym;

Ta, Siin, Miim.

2-) Tilke ayatül Kitabil mubiyn;

Bunlar apaçık ortada olan BİLGİnin (Sünnetullâh’ın) işaretleridir.

3-) Lealleke bahı’un nefseke ella yekûnu mu’miniyn;

İman etmiyorlar diye neredeyse kendini helâk edeceksin?

4-) İn neşe’ nünezzil aleyhim mines Semai ayeten fezallet a’nakuhüm leha hadı’ıyn;

Eğer dilesek semâdan üzerlerine bir mucize inzâl ederiz de, zorunlu olarak boyunları bükülüp, hükmü kabul ederler!

5-) Ve ma ye’tiyhim min zikrin miner Rahmâni muhdesin illâ kânu anhu mu’ridıyn;

Ne zaman kendilerine Rahmân’dan yeni bir hatırlatma gelse, hep ondan yüz çevirirler.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!