Sayfayı Yazdır

Bazı Kısa Sûrelerin Faziletleri Hakkında

Hazreti Rasûlullâh, kısa sûrelerden bazıları hakkında şöyle buyurmuştur:

“İzâ zülzilet Kurân’ın yarısına denktir!.. ‘Kul HUvAllâhu EHAD’ üçte birine denktir... ‘Kul yâ eyyühel kâfirûn’ dörtte birine denktir.”

Bu hadîs-î şerîfde anlatılmak istenen husus anlayabildiğimiz kadarıyla, şudur:

Kur’ân-ı Kerîm başlıca iki ana tema üzerine inşa edilmiştir:

1. Tapılacak bir tanrı olmayıp; Allâh’ın Vahdâniyetini ve Vahdetini fark edip idrak etmek ve elden geldiğince gereğini yaşamak.

2. Ölümü tatmak suretiyle başlayacak yeni düzen için dünya hayatı sırasında birtakım çalışmalar yapma mecburiyeti ve kişinin müspet ya da menfi kendisinden meydana gelen her zerre miktarı bile olsa fiilinin neticesiyle kesinlikle karşılaşacağı gerçeği...

İşte yukarıda bahsi geçen “Zelzele Sûresi” ikinci maddenin tam bir özeti mahiyetinde olduğu için, anladığımız kadarıyla, Kur’ân-ı Kerîm’in yarısına denk olarak nitelendirilmiştir.

43 / 85

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!