Sayfayı Yazdır

Allâh’ın İsimleri ve Mânâları

“Esmâ ül Hüsnâ” diye bilinen Allâh’ın isimleri bizler için son derece önemli anahtarlardır. Bu anahtarları kullanarak Allâh’ı tanıma kapısından içeri girebiliriz.

İnsanın “HALİFETULLÂH” olması, bu yüce isimlerin mânâlarının kendisinden aşikâr olması dolayısıyladır...

Hatta daha derinlemesine bir ifade ile, “İnsan” bu Allâh isimleriyle kaîm ve daim varlıktır!.. Ve hatta tüm mevcudat bu Allâh isimlerinin mânâlarının sûretler hâlinde algılanışından başka bir şey değildir!..

İşte bu sebepledir ki, âlemlerin Rabbi olan Allâh’ı tanımak, O’na karşı marifet elde etmek istiyorsak, bu isimleri öğrenmek, mânâlarını kavramak mecburiyetindeyiz.

Kâinat ismi altında düşündüğümüz her şeyin ve dolayısıyla insanın, Allâh isimlerinin, mânâlarının terkibi olduğundan geniş bir şekilde “İNSAN ve SIRLARI” isimli kitabımızda bahsetmiştik.

O sebeple burada bu mevzuya daha fazla temas etmeyeceğiz. Arzu edenler, oradan bu hususu derinlemesine tetkik edebilirler.

Bir sonraki bölümümüzde “Allâh İlminden Yansımalarla KUR’ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ” isimli yeni eserimizdeki ilgili bölümün tamamını paylaşarak “Esmâ ül Hüsnâ” konusuna tüm detaylarıyla açıklık getirmeye çalıştık.

61 / 85

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!