Sayfayı Yazdır

Özel Bir 19’lu Hâcet Duası

Başı dertte, sıkıntıda olan, büyük bir problemle karşılaşmış olan, herhangi bir düşmanından kurtulmak, selâmete çıkmak isteyen ya da daha başka talepleri olanlar için son derece tesirli bir dua formülü vermek istiyorum bu bölümde de...

Bu duayı tatbik eden pek çok kişi 19 güne kalmadan arzularına nail oldular, bunlara yakından şahidim!..

Yalnız şunu kesinlikle ifade edeyim... Haksız yere, başkalarına zulüm için, ya da kötü amaçlı olarak bu formül tatbik edilirse; bunu yapanın asla başı belâdan kurtulmaz; ettiği ters dönüp kendisini vurur.

Şimdi dua şeklini yazıyorum...

Önce şu altı Allâh ismini iyice ezberleyelim:

“FERDÜN, HAYYUN, KAYYÛMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.”

Beş vakit namazın farzının arkasından on dokuz harfli bu altı isim her gün okunacak, on dokuzar defa... Evvelinde on defa “ALLÂHU EKBER” denildikten sonra!..

On dokuzuncu günden sonra, herhangi bir şekilde sıkıntın olduğu takdirde bu isimlere ilaveten “...Seyec’ alullâhu ba’de ‘usrin yüsrâ” (65.Talâk: 7) âyetini de okuyacaksın her defasında...

Yani şöyle:

“Ferdün, Hayyun, Kayyûmun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun... Seyec’alullâhu ba’de usrin yüsrâ.”

Bu metin on dokuz defa tekrar edilecek, beş vakit namazın farzlarının arkasından, on dokuz gün süre ile...

Âyetin mânâsı da şudur:

“Allâh zorluktan sonra bir kolaylık oluşturur!..” (65.Talâk: 7)

Eğer talebiniz, sıkıntıdan kurtulmak değil de daha başka ise, o takdirde, yukarıda yazdığım âyeti kerîme yerine, yine on dokuzar harfli olan, konusuna göre, şu âyeti kerîmeleri okuyabilirsiniz:

İlim için:

Yuallimuhül Kitabe vel Hikmete;

“Kitabı (hakikat bilgisini), Hikmeti (Allâh Esmâ’sının âlemlerde oluşturduğu sistem ve düzenin çalışma mekanizmasını) talim edecek (varlığına nakşedecek - programlayacak).” (3.Âl-u İmran: 48)

Feth için:

İnnâ fetahnâ leke fethan mübiynâ;

“Kesinlikle sana öyle bir fetih (görüş açıklığı) verdik ki, (o) Feth-i Mubiyn’dir (apaçık açık hakikati - sistemi müşahede)!” (48.Fetih: 1)

FeasAllâhu en ye’tiye Bil fethı;

“Umulur ki Allâh, açıklık veya (HÛ) indînden bir hüküm getirir.” (5.Mâide: 52)

Vec’al lena min ledünKE Nasıyra;

“Ledünnünden bir zafer oluştur.” (4.Nisâ’: 75)

Düşmanına galip gelmek için:

İnne hızbAllâhi hümül ğalibun;

“Muhakkak Allâh taraftarları, galip gelecek olanların ta kendileridir!” (5.Mâide: 56)

Felhükmü Lillâhil ‘Aliyyil Kebiyr;

“Hüküm, Alîy, Kebiyr olan (açığa çıkan kuvvelerinin hükmediciliğini reddedemeyeceğiniz) Allâh’ındır!” (40.Mu’min: 12)

Düşmanından korunmak için:

HasbiyAllâhu lâ ilâhe illâ HÛ

“Allâh bana yeter! Tanrı yoktur sadece ‘HÛ’!” (9.Tevbe: 129)

HasbünAllâhu ve nı’mel vekiyl;

“Allâh yeter bize, O ne güzel Vekiyl’dir!” (3.Âl-u İmran: 173)

Nı’mel Mevla ve nı’men Nasıyr;

“Ne güzel Mevlâ’dır (sahiptir O) ve ne güzel Nasîr’dir (zafere ulaştırıcı’dır O)!” (8.Enfâl: 40)

Rızık genişliği için:

VAllâhu yerzuku men yeşâu Bi ğayri hisab;

“Allâh dilediğine hesapsız rızık verir.” (2.Bakara: 212)

Ve a’tedna leha rizkan keriyma;

“Onun için cömert-zengin bir yaşam gıdası hazırlamışızdır.” (33.Ahzâb: 31)

İnnAllâhe “HÛ”velĞaniyyulHamiyd;

“Muhakkak ki Allâh Ğaniyy’dir, Hamiyd’dir.” (57.Hadiyd: 24) (60.Mümtehine: 6)

Allâhû Teâlâ, hepimizi bu verilen DUA nimetini değerlendirebilenlerden eylesin. Amin.

74 / 85

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!