“Dua ve Zikir” kitabında Deccal’e uymayan müminler ölüm ötesi yaşama geçecektir, deniyor. Burada Deccal’e uymayan müminlerin tümünün öleceğini mi anlamalıyız?..

Bâtınî anlamda; Mehdi ve Deccal’in nefsimizle ilgili olduğunu biliyoruz... Bu ve diğer konularda bâtınî olaylar olurken, zâhirî olarak da bu olaylar vuku bulacak mı?..

Yani, Kur’ân ve hadislerde açıklanan belirtiler hem zâhirî, hem bâtınî mi, yoksa sadece bâtınî veya zâhirî mi olacak?..

Üstad

− Müceddid’in kendini topluma tanıtması şartı yoktur. Hatta her topluluk kendi önderini Mehdi kabul edebilir. Gerçek Mehdi ancak İsa Aleyhisselâm’la buluşup O’nun tasdikini alan olabilir, bana göre.

Deccal... Neptün’ün Kova’da olduğu 24 senelik süreçte ortaya çıkabilir de, çıkmayabilir de!.. Her olayın zâhiri ve bâtını vardır.

Soru

− Ben kanser hastasıyım... Hastalık insanlara neden musallat olur?

Üstad

− Hücrenin karakterinin değişmesi sebebiyle, sağlıklı hücreler değişir ve diğerlerini yemeye başlar, buna kanser denir... Hastalık ya kişinin psikolojisinden oluşur, ya da dışarıdan virüs girmesi nedeniyle.

Soru

“Şeytanın hilesini vesveseye çeviren Rabbime şükrederim...” hadisinde açıklanmak istenen nedir?..

Üstad

− Hadis hangi olayla bağlantılı..?

Soru

− Vesvese duyduklarını söyleyen sahabelere, Allâh Rasûlü; “Bu imanın ta kendisidir...” buyuruyor... Ne demek?

Üstad

− İmanı olmayan endişe duymaz... Endişe de yakîn sahibi olamamaktan kaynaklanır... Vesvese iman sahibinde olur...

Soru

− Yönlendirilmiş dalgalarla hücrenin karakteri değiştirilebilir mi?

Üstad

− Yönlendiren beynin gücüne bağlı olarak mümkün olabilir.

Soru

− Üstadım, hadis âlimi Celâlettin Suyûti diyor ki: “Ben Allâh Rasûlü ile rüyada veya mânâ âleminde değil, bizzat bu âlemde yirmiden fazla defa görüştüm...” Bu nasıl mümkün olabilir açıklar mısınız?

Üstad

− Bunun nasıl olduğunu izah edersem, bu görüşmeyi ben de yapıyorum, anlamı çıkar... Böyle bir iddiam yok... Haddimi biliyorum... Suyûti bunu açıklayabilir.

Soru:

− Bir velînin velî olduğunu bilememesi için gerekli olan sebep nedir?

Üstad:

− Velînin kemâlâtının yeterli olmaması!

Soru

− Kâbe’nin ağlaması veya ilim sahiplerinin ağlaması ne anlama geliyor?

Üstad

− İlmin hakkının verilmemesi... Kâbe’nin hakkının verilmemesi, değerlendirilmemesi... 

29 / 101

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!