82. İnfitâr Sûresi

İnfitar Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 82.sırada nazıl olmuştur... 19 ayettir... Adını, ilk ayetinden alır... “İnfitar”, yarılmak demektir...

İnfitar Suresinde: Kıyamet/ölüm vakası olayları... İnsan’ı Rabbine kafir eden cür’etin sebebi... Sistem gerçeği... Hafaza-Kiramen-Katibiyn... Ebrar-füccar... Diyn Günü, gibi hususlar açıklanmaktadır...

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!