İşte cehennemde, imanlı kişilere bu bilginin aktarılması ve onların bu ilmi aldıktan sonra gerekenleri yaparak cennete geçmeleri olayına ŞEFAATE NAİL OLDULAR deyimiyle işaret edilir!..

Bilmem anlatabildim mi?..

Soru

− Bireyin cehennem azabının sona ermesi, kişilere göre ise − Eflâtun’un cehennemde olup da idrak kapasitesine bağlı olarak azap çekmemesi gibi− M. Arabî’nin “Cehennemin azabı sona erdiğinde, Dünya’nın İkizler Burcu hükmü altına gireceği” açıklaması kişisel değil daha global bir hüküm olduğu yolunda değil mi?..

Üstad

− İkizler burcu bilgi ile bağlantılı bir burç olup, o ortamdaki kişilerin bilgilenmesine işaret eder... Azaplarını tamamlamış olanlar bilgilenirler, anlamında...

Soru

− Bu durumda şefaat ile hidâyet arasında ne fark var?

Üstad

− Hidâyet fıtrîdir... Şefaat âfakîdir!

Soru

− Allâh ilmini Dünya’da elde eden, ancak hasbelkader cehenneme giden bir insan, bu şartlar altında o ortamda azap görecek midir?..

Üstad

− Arınmamış olduğu kadarıyla azap görür. Önemli olan, bilgi birikimi değil; onun uygulanmasıdır.

Soru

“Tecelli-i Vâhid”de, “an”ın bizim zaman birimimize göre süresi ne kadardır?

Üstad

− Böyle bir şeyden bahsetmek mahlûk için söz konusu değildir...

Soru

İmanlının bir anlamı perdesi kalkmış değil midir?..

Üstad

− “İmanlı”nın anlamı birkaçtır;

Allâh Rasûlü’ne iman, imanın en alt düzeyidir...

“B” sırrıyla Allâh’a iman ise en üst mertebesi...

Müminler bu iki sınır arasında mümin sayısıncadır!..

Bu sırla Allâh’a iman edenleri zaten cehennem yakmaz; üstelik, “Aman bir an önce geç git, nûrun ateşimi söndürüyor...” der...

Cehennemde yanacak olanlar, Allâh Rasûlü’ne iman edip de, kafalarında yarattıkları tanrıya, “Allâh” etiketi yapıştırmaktan kurtulamamış, bu yüzden de Allâh’a iman noktasına ulaşamamış kişilerdir!..

Soru

− Üstadım, bir hadiste: “Bana ilk kavuşacak olanınız, elce en uzun olanınızdır...” buyrulmaktadır. Nasıl anlamalıyız?

Üstad

− “El”; tasavvufta ve Kur’ân anlatımında “KUDRET”i sembolize eder... Yani insanlara ölüm ötesi yaşam konusunda en güçlü şekilde yardımcı olandır mânâsını anlıyorum, ben bundan...

Soru

− Cehennemin yakmayacağını madde beden yaşamıyla ölçebilir miyiz?.. Mihengi nedir?

Üstad

− Dünya yaşamında Allâh Rasûlü’ne imanı olduğu hâlde ALLÂH’a iman etmemiş herkes cehennemde yanacaktır... 

32 / 101

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!