19. Meryem Sûresi

Bu sure, Mekke döneminde, müslümanların Habeşistan’a hicretinden önce 44.sırada nazıl olmuştur... 98 ayettir...

Varolan herşeyin İlahi Vasıflarla varolduğunu, insanda ilahi sıfatların zahir olduğunu somut olarak ortaya koyan Hz.Meryem’in İsa a.s.ı doğum mucizesi ağırlıklı olarak anlatıldığı için sure bu isimle meşhur olmuştur... Sure’de Hz.Zekeriyya, Hz.Yahya, Hz.İbrahim, Hz.İsmail, Hz.Musa, Hz.Harun, Hz.İdris Nebiylerden; Adem, İbrahim, İsrail zürriyyetlerinden ve Hz.Nuh ile gemiye bindirilenlerden, ADN(boyutsal, mertebe) cennetlerinden, vahy-melek-insan ilişkisinden, sırat ve cehennem gerçeğinden, cinn-insan ilişkisinden, Rahmaniyyet ve ferdiyet makamlarından,  sevginin oluşmasından ve ne anlama geldiğinden bahsedilir...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Kâf, Ha, Ya, Ayn, Sad.

2-) Rabbinin, kulu Zekeriyya’ya rahmetini hatırla (zikret).

3-) Hani O, Rabbine derûnundan yönelmişti.

4-) “Rabbim... Gerçek ki, kemiklerim gevşedi, saçlarım ağarıp bembeyaz oldu! Rabbim, sana dua edip de hiç hüsrana uğramadım...”

5-) “Muhakkak ki ben, arkamda kalacakların neler yapacağından korkarım. Karım ise zaten kısır! O hâlde ledünnünden bana bir velî hibe et.”

6-) “Ki bana da vâris olsun, Âl-i Yakup’a da vâris olsun... Rabbim onu rızanla yaşattıklarından eyle.”

7-) “Ey Zekeriya... Seni, kendisinin ismi Yahya olan bir erkek çocukla müjdeliyoruz... Daha önce Ona bir adaş da yapmadık (hiç kimseyi Yahya ismi ile isimlendirmedik).”

8-) (Zekeriyya) dedi ki: “Rabbim, karım kısır ve ben de ihtiyarlıkta sınıra ulaşmış olduğum hâlde, benim nasıl bir oğlum olur?”

9-) “Orası öyledir” dedi (Rabbi)... (Ancak) Rabbin dedi ki: “O bana kolaydır... Sen (anılır herhangi) bir şey değilken, daha önce seni halketmiştim.”

10-) (Zekeriyya) dedi ki: “Rabbim! Bana bir alâmet ver...” Dedi ki: “Senin işaretin, sorunun olmadığı hâlde, insanlarla üç gece süresince konuşmamandır.”

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!