İslâm Nedir?

Gelmiş geçmiş tek bir din vardır o da Hz. Muhammed (aleyhisselâm)’ın yaşadığı devirde ilk defa bildirmiş olduğu İslâm’dır, değil!.. Bu yanlıştır! Burada bir yanlış anlama söz konusu…

İsa (aleyhisselâm)’ın, Musa (aleyhisselâm)’ın, İbrahim (aleyhisselâm)’ın devirlerinde tebliğ edilen din de “İslâm”dır!

Peki öyle ise İslâm nedir?

İslâm, “ALLÂH”a teslim olma sistemidir!

Yani varlığın üzerinde mutlak mutasarrıf, hâkim, yönetici, varlığın sahibi “ALLÂH”tır; her şey O’na teslim olmuş olarak mevcuttur anlayışı!

Bu anlayış hangi devirde kimden gelirse gelsin, o tek gerçek dindir.

Sohbet Metnini Görmek İçin Tıklayın

00:10 İslâm nedir?.. İslâm iki manada anlaşılabilir: Selamete çıkmak ve teslim olmak... Neye teslim olmak?.. Tüm varlıklar varoluş gayelerini yerine getirmektedir... İblis'in isyanı dahi varoluş gayesi, görevi  gereğidir!..

06:40 Adem cennetten çıkmasaydı, kendindeki ilahi mânâları tam olarak açığa çıkaramazdı... İnsanlar ve cin kulluk için yaratılmıştır ve bunun gereği fiiilleri ortaya koyarlar...İ şte bu Allâh indindeki din olan İslâm'dır...

12:00 'Allâh indinde din İslâm'dır' derken sınır yoktur. Her mekan, her boyut ve her zerrede bu böyledir. Her boyut ve zerrede tüm varlık Allâh'a teslim şekilde var edilmiştir... 'Her doğan çocuk, İslâm fıtratı üzere doğar'...

16:00 İslâm, bir kısım insanın, bir kavmin dininin adı değil, kainatta geçerli olan sistem ve düzendir!.. İslâm'ı kabul etmek için ne yapmalı?.. Kelime-i Şehadet'in manası... Şehadet basiretledir...

21:40 İslâm'ın 2. Şartı mirac'tır... 'Namaz müminin miracıdır'... 'Namaz dinin direğidir'...İlm-el yakin kelime-i şehadettir... Ayn-el yakin, namazdır... Hak-el yakin, oruçtur...

27:30 Kulun Allâh'a en yakın olduğu hal, secde halidir... Namazın ikamesi ne demektir?.. Kelime-i şehadet'in avam için anlamı... Kelime-i şehadet'in havas için anlamı... Kelime-i şehadet'in havas için olan anlamını anlamak, salatı mi'rac yapar!..

35:45 Dinde kişinin yaptığı çalışmalar 2 yönüyledir: 1-) Ölüm ötesi yaşamda azaptan kurtulmak, 2-) Allâh'a ermek... Huşu olmayan namaz mi'rac olmaz ama o kılınan namazın enerjisi ile kişi cehennemden korunur... Namazı kıl, ayrıca namazı ikame etmek için araştırmanı, çalışmanı yap!..

39:00  Tekbir almak ve anlamı!.. Subhaneke'nin anlamı!.. Euzü'nün anlamı!.. Fatiha'nın anlamı!.. Cennet, Rahim isminin; kainat, Rahman isminin mazharıdır!.. Kainattaki herşey her an yok olur ve sonraki an yeniden var olur!.. 'İyyake na’budu'  (biz her an sana kulluk etmekteyiz) derken “biz” ne kadarlık bir biz? Neleri içine alır?...”ve iyyake nestain” ne demektir?.. ”enamte aleyhim” denmesindeki incelik nedir?..

1:00:00 Rüku'nun anlamı ve derinliği... Secde etmek nedir?.. Secdenin iki kere olmasının nedeni nedir?... Kılınan namaz, ikame olunan namaz, daimi namaz...

1:11:20 Daimi namaz nedir?.. Mi'rac kişinin “ev edna” makamında Allâh'ı müşahede etmesidir!..

1:16:05 İslâm'ın 3. Şartı oruç... Orucun genel faydaları ve avama dönük yanı... 'Orucun ecrini ben veririm'...Oruçluyken gıybet etmek nasıl tanımlanmıştır?.. Havasın orucu nedir? Nasıl bozulur?..

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sohbeti İndirebilirsiniz!