Ruh Konusu #12

Üç yahudi bilgini kendi aralarında, Hz. Muhammed'e üç sual sormak üzere karar alırlar ve derler ki;
"Şayet gerçekten Allâh Rasûlü ise, bu üç soruya birden cevap vermeyecektir; zira daha evvel de hiçbir Rasûl bu konuda açıklama yapmamıştır.

Ama cevap verirse, biliriz ki şarlatandır..." 

İşte böyle düşünüp, anlaşarak huzuru Rasûlullâh'a gelip birinci sorularını sorarlar:

- RUH nedir?..

Hz. Rasûlullâh, ilâhî inayet ile onların niyetini bildiği için, suale cevap vermez ve cevabı erteleyerek, yahudi bilginlerine:

- Yarın gelin, inşâAllâh cevap veririm, der...

Ertesi gün geldiklerinde de onlara, şu âyeti okur; der ki:

"Yes'eluneke anir RUH... Kul er RUH'u min emri Rabbiy ve ma utiytüm minel ilmi illâ kaliyla..."

Burada vurgulanan gerçeği dilimize şöyle çevirebiliriz:

"(Yahudiler) SANA RUH'TAN SORUYORLAR... DE Kİ: 'RUH, RABBİMİN HÜKMÜNDENDİR. İLİMDEN SİZE PEK AZ VERİLMİŞTİR' (bu soruyu soran Yahudilere cevaptır bu)!" (17.İsra': 85)

Şayet biraz izan sahibi isek, görürüz ki, bu âyetin muhatabı, âlimler, ârifler, velîler, Nebiler değil; maddeyi ve maddeciliği esas alan görüşün sahibi YAHUDİLERDİR!..

Yani, Yahudilere denmektedir ki:

"Her şeyi maddeden ibaret sanıp, göremediğini inkâr eden; üstelik doğrusunu açıkladığı takdirde Rasûllüğünü reddetmeye karar verdiğiniz; tefekkürü, beş DUYUSUNDAN ileri geçemeyen siz Yahudilerin RUH hakkında ilmi yoktur!..

Video Metnini Görmek İçin Tıklayın

00:35 Biz bu ruh konusunu nasıl anlayacağız, nasıl değerlendireceğiz?

01:04 "Sana ruhtan sual ederler" diye, şimdi hadis bilmeyenler bu ayetin nerden, neden, nasıl nazil olduğunu bilmeyenler ruhtan konuşulmaz diyorlar.

02:32 "Size az bir ilim verildi" hitabı Yahudileredir. Yahudilerde ruh ilmi yoktur.

03:35 Bir şeyin ruhu onun varoluş, oluşum manasıdır yani oradaki esma özelliğidir.

04:18 Kendini Allah’ı tanımaya vermiş, kendini Allah’a adamış, Allah’ta varlığını yok etmiş kişilerin hepsi ruh konusunun ne olduğunu bilir.

05:31 Bir kısım varlıklar yok olur, dönüşür devam eder, insansa yok olmaz ölümsüz olarak yaşamı devam eder.

05:43 Ruh kelimesi herhalukarda İslam tasavvuf ehli, hakikat ehli tarafından bilinen bir olaydır.

06:08 Melekler nurdur, melekler görünmez, cin denen varlıklar görünür.

07:04 Varlığı veya tasavvuf tabiriyle efal alemini, fiiler alemini meydana getiren şeyin orijini melektir.

08:26 Bilgi kuvvesi olan yapı sana o anda hangi bilgiyle geliyorsa, o gelen bilgiyi beynin kendisindeki veritabanına göre bir sûrete sokar.

09:00 Melek dediğin yapı nurdur, varlığın orijininden kaynaklanan, kuantum boyuttan gelen bir bilgi, datadır.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Videoyu İndirebilirsiniz!