“İyi ama o kişinin suçu ne?.. Elinden ne gelir bu durumda?”

“Zamanı gelince anlarsın bunu... Sen şimdi ruhunu tanımaya bak!..”

“Ya, o ‘enerji’ dalgaları dediğin nedir Elf?..”

“Beynin ürettiği ya da başka beyinlerden transfer yoluyla elde ettiği ‘enerji’ dalgaları; pozitif ve negatif olmak üzere iki türdür!.. Pozitif denilen türü ‘antiçekim’ dalgaları üzerine yüklenir; negatif olanları ise direkt ‘taşıyıcı’ dalgalar üzerine...”

“Anladım!.. Yani, benim beynim ‘pozitif’ dalgaları üretti... Ama, diğer taraftan da ‘antiçekim’ dalgaları üretemiyor... Boşa mı gidiyor o zaman bu ‘pozitif’ enerji?..”

“Hayır boşa gitmez!.. Onun sana getireceği birtakım yararlar söz konusudur elbette!.. Ancak, o yararlar şu dünya hayatı için geçerlidir... Dünya yaşantısı içinde sana birtakım menfaatler kazandırır... Ama ne çare ki, ‘antiçekim’ dalgası üretmeyen kişi için ölüm ötesi yaşama dönük bir biçimde yarar sağlamaz!..”

“Bu pozitif enerji nasıl elde edilir?..”

“İki yoldan... Ya kendin üretirsin ya da bir başkasından alırsın, ona vermiş olduğun bir hizmet karşılığı olarak...”

“Yani, o isteyerek mi bu karşılığı veriyor..?”

“İsteyerek veya istemeyerek!..”

“İstese de veya istemese de mi?..”

“Evet, istese de istemese de!.. Bu beyinler arasında otomatik olarak düzenlenmiş olan bir program sonucudur... Doğal olarak çalışan bir sistemin neticesidir!.. Sizin bu sisteme müdahale etme olanağınız mevcut değildir.”

“Peki nasıl işliyor bu sistem?..”

“Sen herhangi bir kişiyi düşündüğün anda, otomatik olarak, ‘telepati’ dediğiniz bir biçimde, o kişinin beyniyle senin beynin arasında bir bağlantı kurulur...”

“Herkes için geçerli mi bu?..”

“Elbette...”

“Peki, bu durumu biz etkileyebilir miyiz?.. Azaltıp çoğaltabilir veya engelleyebilir miyiz?..”

“Hayır! Bu tamamen sizin kontrolünüz dışındadır! Bu çalışma sistemine sizin müdahale etmeniz, kesinlikle olanak dışıdır!”

“Şimdi ben diyelim ki, falanca ülkede filanca kişi hakkında konuşmaya başladım..?”

“Aynı anda senin beynin ile onun beyni arasında, bilginiz dışında bir bağlantı, anında kurulur... Ve artık sen, onun hoşlanmayacağı bir biçimde, onun aleyhinde konuşmaya başlarsan, senin pozitif enerjin, bu bağlantı yoluyla, onun hakkını ödeyene kadar, ona akar ve yüklenir. Ya da tersine, o, senin hakkında konuşuyorsa, bu olay aksine, senin lehine olarak gelişir...”

“Peki, birisi bana bir iyilik yaptı diyelim..?”

“Anında sen de ona bir iyilik yapacaksın!.. Ya da anında, beynin o iyiliğin karşılığını, pozitif enerjinden ödeyecek!.. Ödeyecek pozitif enerjin yoksa, bu defa da aksine onun negatif enerjisi sana akacak!..

Hani aranızda ‘günahını alma’ diye bir söz var ya... İşte o sözün dayandığı sistemin tekniği budur!.. Ama, ne yazık ki, aranızda bu husus hiç bilinmez!”

“Ya kötülükler..? Diyelim ki ben birine bir kötülük yaptım..?”

“Yine sistem sonucu, ilgili devreler anında çalışır!.. Yaptığın o kötülüğün karşılığı olan pozitif enerjiyi, anında o kişiye ödersin; ya da ödeyecek pozitif enerjin yoksa, bu defa da onun negatif enerjisini sen üstüne alırsın...”

“‘Antiçekim’ dalgaları ile ‘enerji’ dalgaları arasında fark nedir?”

76 / 83

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!