1. “Âmâ”, gösterildiği hâlde gerçeği değerlendiremeyendir!

 2. Geçmişin ve geleceğin değerlendirilişi, ancak yaşanılan anın değerlendirilmesiyle mümkün olur...

 3. “Rabbin seslenişi” gönlünüzde iz bırakmıyorsa, samimiyet ve inancınızdan şüphe ediniz.

 4. Efendi odur ki, karşısındakine hizmeti vazife bilir ve onu gerçeğe yöneltir.

 5. Dua, Zâtındaki “rubûbiyetin” harekete geçirilmesidir...

 6. An’ını değerlendirmesini bilmeyene kulak vermeyiniz.

 7. Seviyorsanız, biliniz ki bu, sevildiğinizden ötürüdür.

 8. Güzellikleri, onlara ermeyenler dile getiremezler...

 9. Her nerede ve ne işte olursanız olunuz, sizi bir gören olduğunu hatırdan çıkartmayınız.

 10. Gerçek güzeldir; ama her güzel gelen, gerçek değildir.

 11. Değerli insan, yaradılmışlar içerisinde değersizi olmadığını idrak edendir.

 12. Olayların ardındaki hakikat noktasını gören kişinin, huzurda olmamasına ihtimal mi vardır? 

 13. Kötülüklerden uzaklaşmak istiyorsanız, menfaatleriyle hareket edenlerden kaçınınız.

 14. Mevcudatın yapısal güzelliği, yaradılışlarındaki gayeden ötürüdür.

 15. Kişinin tekâmülü, bakış “açısından” sıyrılışı kadardır.

 16. Suçlayanlar, cahil olanlardır!

 17. Taklit eden değil, taklit edilen olunuz...

 18. Tedbir, “Takdir”dendir! Tedbiri alınız, takdiri unutmayınız!

 19. Kendinde kuvvet gören, tedbire; acz hisseden, takdire yönelir...

 20. Kendini güçlü görüp güvenen, hüsrandadır...

 21. Olgun kişi, mevcudata hizmette tefriki kaldırandır; tıpkı yağmur gibi!

 22. Gerçeği bil; ve edebe riayet edicilerden ol!

 23. Öncekinden alıp, sonrakine devreden kişi!.. Sahibi olup götüreceğin neyin var ki?..

 24. Hangi şeye sahip olduğunu sanıyorsun, ki onunla övünüp, ona güvenesin?

 25. Az için, çoğu kaybedenlerden olma...

13 / 69

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!