64. Teğâbun Sûresi

Teğabun Suresi, Medine-i Münevvere’de nazıl olmuştur... Tüm sureler itibarıyla 107. veya 111. sırada indiği rivayet edilir... Adını, 9.ayetinde geçen “YevmütTeğabun”dan alır... “YevmütTeğabun” aslında kendini aldatanların fani dünyada (doğal olarak) tam aksini zannederken ölüm sonrası gerçeklikte bu aldanışlarının ortaya çıkması, kimin zararlı kimin karlı olduğunun tartıldığı gün; aldatma/aldanma günü demektir... 18 ayettir...

Teğabun Suresinde: Tesbih sırrı, iman ve küfrün bir Rasul’ün ba’si ile meydana çıktığı, insanların Kafir olmalarının çok önemli bir ana nedeninin Allah’ın bir BEŞER RASUL irsal etmesini kabullenmelerindeki zorluk ve ba’s’ı anlamayışlarıdır, cem’ ve teğabun günü, sahih iman ve salih amel kötülükleri keffaretler, musibet Allah’ın izniyle isabet eder, B-sırrıyla Allah’a iman edenin kalbini Allah hidayet eder, iman edenlere eşlerinden ve evladlarından bir düşman olduğu, mal-evlad fitnedir, gücün yettiği kadar Allah’dan ittika, infak ve nefsin cimriliğinden korunanlar, Allah’a karz-ı hasen, bazı ilahi isimlerin tecellileri,...gibi bir çok konu açıklanmaktadır...

Teğabun Suresi ile ilgili bir hadis-i şerif: “Doğan hiçbir kimse yoktur ki onun kafasının teşabükünde (şebekesinde, ağında, birbirlerine geçtiği yerlerde?), Teğabun Suresi’nin fatihasından (baş tarafından, başlangıcından) beş ayet yazılmış olmasın”.

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Yüsebbihu Lillâhi ma fiysSemavati ve ma fiyl’Ard* leHUlMülkü ve leHUlHamdu ve HUve ‘alâ külli şey’in Kadiyr;

Semâlarda ve arzda her ne varsa (Allâh Esmâ’sıyla yaratılmaları dolayısıyla) Allâh’ı (kulluk işlevlerini yerine getirmek suretiyle) tespih etmede! Mülk O’na aittir, Hamd O’na aittir! O her şey üzerine Kaadir’dir!

2-) HUvelleziy halekaküm feminküm kâfirun ve minküm mu’min* vAllâhu Bima ta’melune Basıyr;

“HÛ” ki, sizi yaratmış olandır! Buna göre kiminiz hakikat bilgisini inkâr edendir ve kiminiz de iman edendir! Allâh yaptıklarınızda Basıyr’dir.

3-) HalekasSemavati vel’Arda BilHakkı ve savvereküm feahsene süvereküm* ve ileyHİlmasıyr;

Semâları ve arzı bil-Hak (Hak olarak - Esmâ’sının özellikleriyle) yarattı ve (Esmâ bileşimleri şeklinde) sûretlere bürüdü de sûretlerinizi en güzel yaptı! O’nadır dönüş!

4-) Ya’lemu ma fiysSemavati vel’Ardı ve ya’lemu ma tusirrune ve ma tu’linun* vAllâhu ‘Aliymun Bi Zâtissudur;

Semâlarda ve arzda ne varsa bilir! Gizlediklerinizi de, açığa çıkardıklarınızı da bilir! Allâh içlerinizin zâtı olarak Aliym’dir!

5-) Elem ye’tiküm nebeülleziyne keferu min kabl* fezâku vebale emrihim ve lehüm ‘azâbun eliym;

Bundan önceki (ümmetlerden) hakikat bilgisini inkâr edenlerin haberi size gelmedi mi? Bu sebepten işlerinin vebalini tattılar (sonuçlarını yaşadılar)! Onlar için feci bir azap da vardır!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!