1. Geçen zamana rağmen benliğinden arınamıyorsan, yanlış yoldasın demektir!

 2. İlimsiz alınan yolun sonu, meçhuldür.

 3. Muhabbetin kadar hızlı gidersin...

 4. Araç, hedefe varmak içindir... Duran araçta boşa zaman harcamak ise, nasipsizlik!

 5. Matkap delmek içindir... Deliğin içinde tutmak için değil.

 6. Terk edemediğin alışkanlık, senin PUTUNDUR!

 7. Huy duvarlarının çevrelediği hapishaneni ne zaman fark edeceksin?

 8. Sevdiğinin kalbine, maddeni vererek değil, “tüm benliğini” vererek erebilirsin!

 9. Ölü bedenleri diriltmek mi, ölü kalpleri diriltmek mi?..

 10. Davranışlara bakıp da geri kalmak, şartlanma putuna tapınmaktır!

 11. Mânâsına eremediğin davranışın, görünüşüne göre hüküm verme!

 12. Zekân, gününü kurtarır ama asla âkıbetini kurtarmaya yeterli olmaz.

 13. Aklın en kısası, ölümün ötesinde başına gelebilecekleri düşünendir.

 14. Nefsin en güçlü savunma silâhı, zekâdır.

 15. Bugün kendilerinin “beden” olduğunu sananlar, yarın da kendilerini “ruh” zannedecekler!

 16. Nefsin hakikati, Rubûbiyet vasfına uzanır.

 17. Kendini beden sanıp, huy ve şartlanma ile bürünmüş nefsin âkıbeti, daimî azaptır.

 18. Nefs, kendini tanımadıkça azaptan kurtulmaz.

 19. Nefsin aslî vasıflarıdır; hayat, ilim, irade, kudret, kelâm, algılama, değerlendirme.

 20. Nefs, zâtı itibarıyla, “salt şuur”dur.

 21. Her ortamın bedeni, o ortamın şartlarıyla oluşur.

 22. “Ben”ini tanımadan, karşındakini nasıl tanıyabilirsin ki?

 23. Izdırabların temelini, şartlanmadan doğan “sahiplik düşüncesi” oluşturur.

 24. Gururundan vazgeçiremiyorsa sevgin; o, sadece bir beğenidir!

 25. Beğeni, sahip olma arzusunu getirir; muhabbet ise teslimiyeti!

15 / 69

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!