1. “Geçen zaman, bana neyi idrak ettirdi?” diye düşün... Vereceğin cevap çok önemlidir.

 2. Öğrenen değil; idrak eden, tatbikçidir!

 3. Gerçek, hep aynı gerçek! Değişen sadece duyan-gören-bilen ve idrak edenlerin bakış açıları ve seviyeleridir.

 4. Gururunun sana kaybettirdiklerini hiçbir şey kaybettiremez.

 5. Gururuyla yaşadı, hüsranla öldü!

 6. Sarhoş mu kim?.. Seyrinde kendini kaybeden! Mutlu mu?.. Dileği olmayan! Huzur mu?.. Gerçeğin âleminde yaşayanın hâli! Budala mı?.. Benliğini gösterme çabasında olan! İlim mi?.. Özündeki mükemmeliyet! Akıllı mı?.. Hakikatini değerlendirebilen!

 7. Ne verilmeyeni verebilirsin, ne de verilene mâni olabilirsin!

 8. Tasavvuf, nazarî bilgilerle değil; bilfiil “tatbikatla” yaşanır!

 9. Bedbaht o kişidir ki, “DOST”uyla beraberliğin yolunu bilir, fakat dünyalığı onu engeller.

 10. “Ya öyle değilse” diyerek geri kalıyorsun... Ya öyle ise!

 11. Çocuklar zamanlarını oyun, eğlence ile harcarlar; olgunlar ise kâr getirecek şeyle değerlendirirler. 

 12. Ticareti laf olanın, kârı havadır...

 13. Yanındakilerin önünde olmak için tam gaz gidiyorsun, yolunun sonunu düşündün mü hiç?

 14. Yanlış yolda olduğun hâlde, umutla yoluna devam, hüsrandan başka bir şey getirmez.

 15. Adımların, seni hangi sona götürüyor; farkında mısın?.. 

 16. Kime ne zarar verirsen ver; daha büyüğünü, kendine vermedesin!

 17. Usta, eserinden; kişi, Dost’undan tanınır.

 18. Beğenen, kendi hâliyle yaşar; seven, sevdiğinin hâliyle...

 19. Önce kesin kararını ver... Senin için önemli olan, sonlu dünya mı; sonsuz ölüm ötesi mi?

 20. Cidden, ölüm ötesine inanıyor musun?.. İnanıyorsan, nasıl hazırlanıyorsun?

 21. Gerçek inancını tanımak istiyorsan, yakın çevrendekilerin inancına bak...

 22. Yârin neyse, ona kavuşacaksın... Topraksa toprağa; Allâh ise, O’na!

 23. Tasavvuf bahçesi, aşk uğruna can vermeye gelenlerin yeridir; dikenlerden incinenlerin değil!

 24. Operatör doktor; keser-biçer can kurtarır... Güllâbici ile karıştırmayın!

 25. Bacağı kangren olanın, bacağına merhamet edip kesmemek, kendisine en büyük zulümdür!

14 / 69

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!