− Rasûlullâh “Beni gören Hakk’ı görür” hadisinde anlatılmak istenen görmekle bu görmek arasında bir bağlantı olabilir diye düşündüm..

− Kavmine bazı gerçekleri anlatabilmek için bu yolu tercih etmiş olabileceğini düşünüyorum.

− Rabbin ilk tecelli ettiği an Evet, Rabbimizsin dendiği gibi bir anlam olduğunu düşünüyorum.

− Kınamak amacıyla... Çünkü putlara taptıkları için babasını ve kavmini ağır bir dille kınaması Hz. İbrahim’de “Tevhid” inancının mevcut olduğunu göstermektedir. Nitekim 78. âyette de bunu vurgulamaktadır.

Üstad

− Dikkat edin...

Niye İbrahim (a.s.) böyle düşündü; demedim!..

Lütfen sorumu dikkatli OKUYUN!..

Kurân’da anlatıldığı bu şekliyle, İbrahim (a.s.) böyle der mi?.. Derse, bir Rasûl bunu diyecek kadar olabilir mi?..

Kurân’da yazılı olan bu?..

Demez ise, o zaman Kurân’da yazılı olanları, yazılı olduğu gibi anlamayacak mıyız?..

Anlamayacak isek, bu defa nasıl anlamak durumundayız?..

Kur’ân eleştirisi yapan birkaç ton insan, Kur’ân hikâyelerle dolu diyor...

Cevap

− Kurân’da yazıldığının ardındaki mânâyı araştırmamız gerekir.

Üstad

− Bizler de hep Yunus’un hikâyesi, İbrahim’in hikayesi, Nuh’un hikayesi, Lût’un hikayesi vs. vs. deyip geçiyoruz... Sonra da, Kur’ân tarih kitabı deyip çıkıyoruz!..

Lütfen söyler misin ..., biz bu kitabı üzerinde düşünesiniz, veya çeşitli misallerle anlatmaya çalışıyoruz gibi çeşitli uyarıları Kurân’daki..?

Cevap

− “Andolsun ki biz bu Kurân’da her çeşit misalden (sembolden), İNSANLAR için sayıp döktük...” (18.Kehf: 54)

Üstad

− ... âyet numaralarına gerek yok, sadece meâlleri yaz... Ezberinden çevir...

Cevap

− “İnsanlar için misalleri saydık... Bilenlerden başka, nerede akıl eden?..

“Andolsun ki Zikr için Kurân’ı kolaylaştırdık... Nerede anlayan?..”

“Muhakkak ki bu âyetlerde akıl öz akıl sahipleri için alınacak ibretler var...”

“Bu mübarek kitabı ancak şunun için inzâl ettik; âyetleri üzerinde tedebbur etsinler (derin düşünsünler) diye ve de öz akıl sahipleri tezekkür etsinler...”

“Sağırdırlar, kördürler, lâldırlar; dolayısıyla akletmezler!..”

Yeterli mi Üstadım?..

Üstad

− Hâlâ on bin sene geriden çalışan beyinlerin kıyamete kadar geçerli ve çağdaş olacak kitabı anlaması çok zordur!..

Mâdemki taklitten tahkike geçmek gayemiz, Kurân’da sembol yollu yazılanların ardındaki mânâyı algılamaya çalışacağız... 

91 / 101

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!