Hristiyanlar, Hz. İsa öğretisinden tamamıyla sapmışlar ve Göktanrı ile oğlu İsa diye bir din anlayışı getirmişlerdi ki buna “Hristiyanlık” deniyordu... Bu inancı da, HANÎF idrakında olan bir zâtın kabullenmesi elbette ki imkânsızdır...

Buna karşın, kendisi İbrahim, Musa ve İsa’nın Nebi olduğunu biliyor ve onları tasdik ediyordu... Bugün de biz, Hazreti Muhammed’i, getirdiklerini tasdik ve kabul ediyor, ama müslümanlığı kabul etmiyoruz!

Şimdi bizim, saptırılmış bir inanç olan müslümanlığı kabul etmeyişimiz, mümin olmadığımızı ve Hz. Muhammed’i kabul etmediğimizi mi gösterir?..

Üstad

− Şimdi ben size bir soru sorayım... Hepinize...

Namazda Fâtiha’yı Türkçe olarak okumak namazın ikamesi için yeterli olur mu?..

Cevaplar

− Hayır, olmaz…

− İkame için, okumak yeterli midir?..

− Namazdaki âyetlerin sadece Arapça’sını okumak mânâ yönüyle değil, enerji cihetiyledir! Bunun teyidini “Mâûn Sûresi” veriyor. Mânâsını bilerek, hangi lisanda olursa olsun, yaşantıya, dolayısıyla ikame edilmesine kapı açacaktır Üstadım...

− Üstadım, bence namazın ikamesi beyinde yaşanılan boyutsal bir olaydır... Ayrıca Fâtiha da aynı şekilde!.. Bu yüzden kullanılan dilin önemi yoktur.

− Namazını ikame eden için böyle bir kayıtlılık yoktur.

− Bismillâh’ın B’si olmadan Fâtiha olmaz...

Üstad

− Fâtiha Sûresi’nin mânâsını anlamamış olan biri, o anlamı düşünerek namazı ikame edebilir mi?

Cevaplar

− Arapça’da cem olan mânâların bizdeki açılımı neticesinde, idrakımız da o nispette olacağından zikir hâdisesinde olduğu gibi yansıyacaktır diye anladım…

− İkame için yalnızca Türkçe’sini veya Arapça’sını okumak yeterli olmaz. Mâliki yevmiddiyn, iyyake na’budü ve iyyake nesta’iyn âyetlerinin hem mânâ yönüyle hem de beyinde bu mânâya ilişkin kapasitenin (frekansın) açılması ve yaşanması gerekir.

− Herkes kendi açılımına göre ikame edecektir yani her birim anlayabildiği mânâ kadarıyla ikame edebilecektir.

Üstad

− EDÂ etmekle İKAME etmek arasındaki fark nedir?.. Bunu herkes düşünsün!!?

Önce B....’tan, sonra diğerlerinden cevap bekliyorum?

Cevaplar

− Üstadım, yani sistemi tamamen anlayamamış birisi edâ eder ve daha sonra o birimde hakikat kendisinden ortaya çıkınca mı ikame etmiş olur?

− Burada önemli olan; öz boyuttaki frekans ve titreşimin getirisi ile elde edilen açılım neticesi ile ikame oluşmaya başlar diye düşünüyorum...

− Namazı edâ etmek bilfiil kılmaktır... İkame etme ise yaşamaktır...

− İkame eden, yalnız namazda değil, her an Fâtiha Sûresi’nin anlamını yaşıyor ve okuyordur!..

− Anlamak ve yaşamak (ikame etmek) için en iyi hâkim olduğum dili tercih ederim. 

16 / 101

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!