Neydi o âyet:

“EY İMAN EDENLER... ALLÂH’a “B” sırrıyla İMAN EDİN!..”

Soru

− Üstadım, benim anladığım kadarıyla bayanlar da cenaze kılabiliyor... Ben kıldım.

− Üstadım... Hz. Ebu Bekr’in döneminde, zekât vermeyen kişiyi katlettirdiği olayını “Dinde zorlama yoktur” âyeti ile nasıl bağdaştıracağız?..

 Üstad

− Zekât, kişinin içinde yaşadığı topluma karşı, kişinin toplumsal borcudur!..

Vergi vermeyeni hapse atınca, bu zorbalıktır, zorlamadır diyor musun ki?..

Devlet yapınca iyi de, Din insanlara o toplumdan kazandığının kırkta birini o toplumdaki fakirlerle paylaş deyince mi zorbalık?!!

 Soru

− O zaman din birey için gelmemiştir Üstadım bu doğru mu?

Üstad

− Yavrum, Din; “Allâh Adıyla İşaret Edilen”in yaratmış olduğu sistemdir...

Sistem insan için kurulmamıştır; insan sistem içinde var olmuştur!..

Sistemdeki bir anayasa da şudur: “İnsan, başkalarını kendine tercih etmedikçe; kendisini başkalarından üstün ve ayrı gördükçe, “İnsan” olamaz ve hakikatini idrak edemez!..” Bu sebepledir ki paylaşmak, en büyük insanî değerdir... Bencillik de tam anlamıyla hayvani bir sıfattır!

Soru

− “Ruh üretimi yoktur!” demekle ne kast ediliyor, biraz açar mısınız?

 Üstad

− Âdem’in Âdem olması ve Allâh’ın yeryüzündeki halifesi olma özelliğini kazanması, ancak beynin aldığı melekî etkilerle mutasyon geçirmesi ve ondan sonra da bu mutasyonun genetik olarak nesline geçmesi dolayısıyladır... Bu konuyu “TEK’İN SEYRİ” kitabında yazmıştım sanırım...

 Soru

− Cennette herkes 33 yaşında olacak, deniyor... Bazı birimler yontulmadan, şekillenmeden ancak ruhlarını üretmiş olarak hayata veda ediyorlar… Onlar cennete nasıl 33 yaş ile anlatılan kemâle erecekler...

 Üstad

− 33 yaş, fiziksel olgunluk olarak anlatılmıştır... Aksine bunu şuur düzeyi olarak anlarsak, o takdirde cennete giden herkesin aynı idrak ve mertebede olması gibi bir sonuç çıkar ki, bu ne Dünya’da mevcuttur, ne de cennette!

Soru

− Üstadım, son günlerde devamlı bahsi geçen klonlama (canlı kopyalama) tekniği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Üstad

− Klonlama konusunda Londra’dayken, Londra Türk Radyosunda bir panele katılmış ve görüşlerimi orada açıklamıştım... Bunun yazılı metni İstanbul’da H.... de var... Onu ara, sana bu konuda yardımcı olsun...

Başka sorusu olan yoksa bu akşam da bu kadar olsun... Ayrıca bu canlı ve aktif bir program... Karşımda ölüler görmek istemiyorum...

20 / 101

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!