Eğer ötedekine ait değilse yalnızlık, o zaman kime mahsus demektir yalnızlık?.. Yalnızlık ne demektir?.. Herkese soruyorum?..

Cevaplar

− Tekliği yaşamaktır.

− Varlığın tek oluşunu yaşayan yalnızdır…

− Kendisiyle bir olmaktır.

− Sadece Allâh demektir...

− Hiçliğini fark etmek…

− Bütün boyutları özünde bulabilmektir. Gayrında bir şey görmemektir...

− Nefsine ârif olmaktır.

− Kendinle bir olmaktır...

− Allâh’ın varlığını bilmektir.

− Varlıkta Hakk’tan gayrı olmadığını idraktır…

− Başka hiç kimse olmaksızın sadece kendimle olmak demektir.

− Çoklukta tekliği yaşayandır, yalnız...

− Kendinden başkasıyla olmamaktır, yalnızlık...

− Allâhu Ekber...

− Yalnızlık, çokluk boyutunda insanın kendi bilincinin ayırımına biraz da istemeyerek varmasıdır. Teklikte yalnızlık hissinin duyulabileceğini sanmıyorum.

− Karşımızdakinin bizden gayrı bir varlık olmadığını idrak edebilirsek yalnızlığı yaşayabiliriz...

− Gayrı kavramının düşmesi...

− Tek’in kendini bilişi’dir...

− Tek olmaktır.

− Benliğinden arınmaktır...

− Yalnızlık... AHADİYET’tir...

− Başka varlığın olmadığı...

− Kendinden başka var görmemektir.

− Halkın içinde HAK olarak...

− Uzlet...

− Güçsüzlüktür.

− Tek’liği, Hiç’liği yaşamak...

− Kendinde O’nu bulmak.

− Eğer kendime dost seçseydim Ebu Bekr’i seçerdim. Ancak bana Allâh yeter… gibi anlıyorum.

− Sıfat boyutunda nefsini tanımaktır...

− Tekliği yaşayandır.

− Peki ama bu kavram kimseyi ürkütmüyor mu..?

Üstad

− ... bilen mi ürker; hisseden mi?..

Cevaplar

− Hisseden Mİ?..

− Paylaşamamaktır diye düşünüyorum...

− Tek’in kendinden başkasının olmadığını bilmesi ve seyretmesidir...

− Zâtıyla zâtını yaşayan yalnızdır...

81 / 101

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!