7 Nisan 1998

Cevap

“İnsana bilmediklerini talim etmiştir.” (96.‘Alak: 5)...

“Âdem’e isimlerin tümünü talim etmiştir.” (2.Bakara: 31)

“İLMÎ SÛRET” olarak varedilen insan, “İlim sıfatının mazharı” olan SALT ŞUURun halifesidir!

“Halife” kavramıyla, insandaki düşünebilme ve ortaya koyabilme özelliğine işaret edilmektedir.

Bir başka açıdan;

“Gökleri, yerleri, o ikisi arasındaki şeyleri HAK olarak ancak biz yarattık.” (46.Ahkaf: 3)

“Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri HAK ile yarattık.” (15.Hicr: 85)

“Rahmân, Âdem’i kendi sûretinde yarattı.” (hadis)...

“Beni gören HAKK’ı görmüştür.” (hadis)...

Bizler, ALLÂH İsmiyle İşâret Edilen; kendinden gayrı olmayan; AHAD olanın, İLMİNDE VARETTİĞİ İLMİ SÛRETLERİZ!

Bu itibarla, varlığı ilimde mevcut olan “YOK”lar olarak; insanların “Yeryüzü halifeliği” şeklindeki sembolik anlatımın, TAHKİKİ−somut karşılığı; BÜRÜNÜLMÜŞ MÂNÂLARdır! O, “insan” adı altında, Kendi isimlerinin mânâlarını seyreder.

Bu bakışla baktığımızda; “İNSAN”, varlıkların-fiillerin-görüntülerin orijinal mânâları olması dolayısıyla “ESM MERTEBESİNİN HALİFESİ”dir!

Diğer bir deyişle; İsimlerin mânâlarının sahibi olan varlığa işaret olarak “HAKK’IN HALİFESİ”dir... diye düşünüyorum...

Üstad

− Teşekkürler...

Hepinize tekrar, bayramın hayrına ermeniz dileğiyle merhaba...

− S... neye katliam diyecekler?..

Cevap

− Üstadım, kurban edilen hayvanları kasdettim... Bazıları kendilerini Allâh’tan daha merhametli görüyor… diyeceğim ama dilim varmıyor!..

Üstad

− Kurban edilen hayvanlara çok yazık arkadaşlar; çok acıyorum!!! Hadi balık avlamaya gidip biraz stres atalım mı!!! Olay merhamet değil, İslâm Dini’ni eleştirmek!

Soru

− Üstadım!.. Rasûlullâh (s.a.v), kurban keserken: “Bu senden sanadır” tâbirini kullanıyor... Bu ne demektir?..

86 / 117

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!