13 Mart 1998

Soru

“Allâh, Seriy’ül hisabtır” âyetini şöyle anlayabilir miyiz?

İlminde yarattığı sistemde, herhangi bir mânânın zuhuru ile ortaya çıkan fiilin karşılığı şeklinde çalışan bir mekanizma...

Beşer için bu mekanizmanın çalışma şekli ise, düşüncenin veya yapılan fiilin karşılığı olarak kendi programında ve hem de genetiğinde oluşan değişiklik midir?..

Üstad

− Evet doğru düşünüyorsun...

Dostlar...

Bugün “isim” kavramı üzerinde duralım mı biraz...

Şunu önce iyi anlayın...

İsim, işaret içindir!.. İsim müsemma değildir!..

İsim, objeye işaret eder, düşünceyi objeye yönlendirir...

İsmi obje kabul etmek, insanı önemli düşünce yanlışına sürükler!..

Gerek obje ismi olsun; gerekse objeye ait bir sıfat yani vasıf ismi olsun hiç fark etmez; hep, o isimle işaret olunana, düşünceyi yönlendirme amacı güder!..

Dolayısıyla... “ALLÂH” ismiyle işaret edilenin ismi, asla kendisini tarif etmez... Üzerinde düşünülmesi gereken adresi tarif eder!..

Keza, “ALLÂH İsmi ile İşaret Edilen’in, bütün diğer isimleri dahi, ismin işaret ettiği mânâya düşüncemizi yönlendirmek içindir!..

Mesela “Rahıym” dendiği zaman, bir rahim düşünmeyeceğiz...

“Rahıym” ismiyle acaba hangi özellikler vurgulanmak isteniyor diye yaklaşacağız...

Şimdi bu durumda olayı baştan sona yeniden değerlendirmek gerek bence...

Allâh” ismini verdiğiniz “tanrı”NIZdan; nasıl arıtıp şuurunuzu “Allâh İsmiyle İşaret Olunan”a geçeceksiniz ve bunun sonucunda sizin için “HANÎF”lik söz konusu olabilecek?..

Şimdi bu anlattığım konuyla ilgili olarak, ben Tanrı kavramı düşünmüyorum, denebilir...

Tanrı düşünmediğini söyleyen kişi, “SİSTEMİ okumuş” mudur?..

Sistemi OKUmadığınız sürece, şuurunuzda şöyle veya böyle bir tanrı kavramı vardır, demektir!..

Tanrı kavramının gerçekten kalkmış olması için... Şuur boyutunda, karşındakiyle, yaşam ve içindekilerle, evrenle bütünleşmiş olup; her an her yerde, kendindekinin Tek ve mutlak fâil olduğunu müşahede etmen gerekir!.. Bunu da yapamadığın sürece; ŞİRKTESİN!..

Karşındaki birimi, parmağın, ya da dudağın, ya da kulağın, gözün gibi göremediğin sürece ŞİRKTESİN!.. Hanîf değilsin!..

Mâdemki algıladığımız kadarıyla evren, gerçek boyutu itibarıyla TEK’tir... 

27 / 117

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!