15. Hicr Sûresi

Mekke döneminde 54.sırada nazıl olmuştur... 99 ayettir... “HİCR”, 80.ayette geçen Semud kavmi olan ashab-ı hicr’in yaşadıkları yurdun adına veya kelimenin çıkış yerindeki “engel olmak, sınırlamak” anlamlarına nisbetle ibret için bir isimlendirmedir.

Click to View Transcript of This Video!

1-) Elif Lâââm Râ* tilke âyâtul Kitâbi ve Kur’ânin mubiyn;

Elif, Lââm, Ra... Bunlar O BİLGİnin (Hakikat ve Sünnetullâh), Kurân’ın apaçık işaretleridir.

2-) Rubema yeveddülleziyne keferu lev kânu müslimiyn;

(Öyle olur ki) hakikat bilgisini inkâr edenler (hakikatlerinden perdeliler), keşke gerçekte teslim olmuşluğumuzun farkında olsaydık, diye şiddetli arzu duyarlar.

3-) Zerhüm ye’külu ve yetemette’u ve yülhihimül emelü fesevfe ya’lemun;

Bırak onları, yesinler, zevklensinler; sonu gelmez arzular onları oyalasın! Yakında bilecekler.

4-) Ve ma ehlekna min karyetin illâ ve leha Kitabun ma’lum;

Biz hiçbir bölgeyi belli bir yazgısı olmaksızın helâk etmedik.

5-) Ma tesbiku min ümmetin eceleha ve ma yeste’hırun;

Hiçbir topluluk ecelini ne öne çekebilir, ne de erteleyebilir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!