Namaz #15

"Feveylün lil musalliyn, elleziyne hüm 'an Salâtihim sâhûn" âyetinde işte bu yaşanası gerçekliğe işaret vardır:

"Vay hâline o (âdet diye) namaz kılanlara ki; onlar, (iman edenin mi'râcı olan) salâtlarından (okunanların mânâsını yaşamaktan) kozalıdırlar (gâfildirler)!" (107.Mâûn: 4-5)

Nedir o yaşanası namaz gerçekliği?

Sohbet Metnini Görmek İçin Tıklayın

01:00 Allahu Ekber! Bizim algılama kapasitemize göre milyarlarla galaksi ve evren içre evrenler Allah ismiyle işaret edilen indinde bir NOKTA! Hz. Muhammed aleyhisselamın açıkladığı Allah, EKBER!

03:00 Yalnızca Allah ismiyle işaret edilenin olduğuna ŞEHADET ederim..

04:00 "Muhammed" ismiyle işaret edilen Zat, "Allah ismiyle işaret edilenin" esma ve sıfatlarıyla var olmus mahaldir; bu işlevi açığa çıkararak, kulluğunu hakkıyla, tam olarak ifa eden Zat'tır ve bunu bize tebliğ eden Rasul olduğuna ŞEHADET ederim..

05:00 Bunu fark edip yaşadıysan, haydi salâta, kişinin şuurundan Rabbine miracına.. İşte bu namazı yaşamak suretiyle beşeriyetin her türlü kayıt ve sınırlarından azade bir şekilde felaha ermeye çalış...

07:00 Namaz; kişinin hakikati olan “ALLÂH” ismi ile bilinene ait bir kısım özelliklerin idrak edilmesi, hissedilmesi, yaşanması ve namaz sonrasında da bunun günlük yaşam içinde devam ettirilmesi amacıyladır avam boyutundakiler için...

09:00 İbrahim aleyhiselam'ın duası ile vechimi, şuurumu, bilincimi herşeyi yaratan ve onları belli işlevler ve özelliklerle programlayan varlığa, hanif olarak döndüm ve teslim olmuş vaziyetteyim...

10:15 Namazda okunan cümlelerin anlamının bilinmesi şarttır ki, o anlam üzerinde düşünülüp, meselenin ciddiyet ve önemi fark edilebilsin. Bundan sonra “eûzü” okunarak, kişinin vehminin oluşturacağı kendini bir beden kabulü dolayısıyla mahrum kalacağı hakikatlerden, “B”illâhi hakikatiyle korunması amaçlanır.

11:15 Bundan sonra sıra “Fâtiha”yı “OKU”maya gelir... “Hamd” esas itibarıyla “değerlendirmek” anlamında kullanılmıştır burada. Hamd ALLÂH içindir demek, “değerlendirmek ALLÂH’a aittir”, anlamındadır.

12:10 “Rahmân” ve “Rahıym”in bugüne kadar anlatılanlardan ve anlattıklarımızdan farklı bir anlamı üzerinde durmak istiyorum...

13:50 Rahmân, klasik anlatımdaki gibi esirgeyici, bağışlayıcı gibi beşerî değerlendirme anlamlarının çok ötesinde; evrensel anlamıyla, dilediği şekilde varlığı yokluktan vücuda getiren, var kılan anlamındadır! Rahıym ise bu vücuda getirişin sistemini oluşturan mekanizmayı vareden anlamındadır.

15:30 Hz. Muhammed (aleyhisselâm)’ın açıkladığı “ALLÂH”, Din, “Sünnetullâh” gerçekliklerinin bugünkü anlayışımız ve idrakımız doğrultusunda kesinlikle güncelleştirilmesi artık apaçık ortadadır!

16:00 İnsan, günde belli aralıklarla en az beş vakitte yaşanılan namaz ile beş defa neyi hatırlamak ve hissetmek zorunda?

 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sohbeti İndirebilirsiniz!