102. Tekâsür Sûresi

Tekasür Suresi’nin, Mekke-i Mükerreme’de 16.sırada nazıl olduğu meşhur rivayettir... 8 ayettir... Adını, ilk ayetindeki “et-Tekasür” (çokluk övünüşü, çoğaltma yarışı; çokluk, kesret)den alır...

Tekasür Suresinde: Tekasür’ün yani çokluk kuruntusunun, beşduyu dünyasının aldatıcılığı... Gerçeğe ancak “yakiyn” ile muttali olunduğu... Vefat’tan önce görmenin yolu ve perdeleyen dünyamız... Yakiyn mertebeleri... gibi önemli konular açıklanmaktadır...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Elhakümüt tekâsürü;

Tekasür (zenginlik ve sülaleniz) sizi aldatıp oyaladı!

2-) Hattâ zürtümülmekabir;

Öylesine ki mezarlıkları ziyarete gittiniz.

3-) Kellâ sevfe ta’lemun;

Hayır! Yakında (vefat ile) bileceksiniz.

4-) Sümme kellâ sevfe ta’lemun;

Sonra (yine) hayır, yakında bileceksiniz.

5-) Kellâ lev ta’lemune ‘ılmel yekıyn;

Hayır! İlm-el yakîn (olarak vefattan önce) bilseydiniz!

6-) Le terevünnelcahıyme;

Andolsun, cahîmi mutlaka görürdünüz!

7-) Sümme leteravünneha ‘aynel yekıyn;

Sonra yemin olsun onu (cehennemi) kesinlikle ayn-el yakîn - gözlerinizle göreceksiniz.

8-) Sümme le tüs’elünne yevmeizin ‘anin na’ıym;

Sonra andolsun, elbette sorulacaksınız o süreçte nimetlerinizden.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!