− Rabbin mânâlarının yeryüzündeki seyir mahallinin adıdır halife...

− İnsan, Allâh adı aynasında, hilâfetini ortaya koyandır...

− İnsanın halifeliği Rubûbiyet Sıfatının gereği Hakk’a ait isimlerin halk üzerinde ortaya çıkabilmesidir diye düşünüyorum...

Üstad

− Bu en basit konuda böyle tutulursanız, biraz daha ağırlaşırsa konular ne yapacaksınız?..

Soru neydi?.. Kurân’a göre diyordu!..

Öyle ise cevap da bir kere Kurân’a göre diye başlamalı değil mi?..

Ben Kurân’ın şu âyetinden bu konuda şunu anlıyorum, diye cevaba girmek gerek değil mi?..

Kur’ân insanın ALLÂH’ın halifesi olduğunu yazıyor mu HÂFIZ ...?

Cevap

− Kelime kelime o tâbir yok...

Üstad

− O tâbir olmadığına göre, kimsenin de “Allâh’ın halifeliği”ni öne sürme hakkı yok!..

Çünkü önce burada o sözün geldiği yeri anlamak durumundayız... Hangi mertebeden gelen bir söz bu?..

“Yeryüzünde halife olarak meydana getirdik” sözü, hangi mertebenin ifadesi acaba?..

“ALLÂH” de ötesini bırak, ise konu... tamam öyle deyip kapayalım!

O zaman yukarıda bir tanrı düşünelim; burada da onun namına işleri yürütecek bir kâhya... pardon, bir halife!

Şimdi eğri oturup doğru konuşalım...

Bir kere “ALLÂH” kelimesini değil; “ALLÂH Adıyla İşaret Edilen” cümlesini beyninize kazıyarak düşünmeye başlayın...

İşaret edilen, NE ve NEREDE?..

Bu takdirde, kendisiyse, zaten halifesi olmaz!..

Kendisi değilse; o zaman NESİ?..

Halifelik sonradan mı oluşuyor; anadan doğma mı?..

Sonradan olma ise, “insanı” lafzı hangi şartlardaki kime işaret ediyor?..

Anadan doğma ise, o takdirde bütün insanlar mı halife?..

Kadın-erkek ayırımı olmaması bu hitapta, neyi gösteriyor?..

Yeryüzünde halife ise, bu âhiret, cehennem ve cennet boyutlarını da içeriyor mu?..

Yoksa sadece Dünya (âyette ARZ) yaşamını mı içine alıyor?..

Evet bu soruların cevaplarını bekliyorum..?

Haydi ..., ilk cevap senden gelsin bakalım...

60 / 117

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!