Cevaplar

− Sadece Dünya için geçerlidir... Âhirette vahdet söz konusudur...

− Arz kelimesinin karşılığını, “semâ” kelimesini “gökyüzü” olarak anladığımız gibi yorumlarsak; sadece “yerküre” gibi anlaşılır... Oysa, “semâ” nın karşılığı, “Esmâ boyutu” olabildiği gibi; “arz”ın karşılığı da “beş duyu boyutu” şeklinde anlaşılabilir!

Bu durumda, insanın “yeryüzü halifesi” olarak var olması, onun “beş duyu ile algılama” boyutunda Allâh İsmiyle İşaret Edilen’e ait diye bilinen özellikleri yaşayabilme kapasitesi ve istidadı üzere var olmasına işarettir, şeklinde anlaşılabilir.

− “Semâ”da yani evrende ve her boyutta dahi halife mevcuttur… (TEK’İN SEYRİ)

− Doğduğu anda halife olur insan; beyniyle. Beyinde cinsiyet yoktur. Âhirette de ortamı paylaştıklarımız farklı olmaz ise eğer, halifelik devam eder diye düşünüyorum. Teşekkürler.

− Allâh adı ile işaret edilenin ilmindeki sonsuzluk değil mi Üstadım?..

− En’am: 165’de “RABbin halifesi” olduğu belirtiliyor ki, “her şeyin de Rabbi ALLÂH”tır... Tüm insanlar yeryüzünde ilâhî isimlerin mânâlarını ortaya koymak suretiyle hilâfet görevini ifa etmektedir... Halife, cennet ve cehennem boyutlarını kapsamaz...

− Allâh ismiyle işaret edilenin ilminde olmuş bitmiş, anadan doğma programında bu kolaylaştırılmışsa, cennet ve cehennemi de içeriyordur bilgime göre...

− Âhiret, cehennem, cennet boyutlarını da içerir diye düşünüyorum...

− Halifelik, Rubûbiyet boyutunda geçerlidir; anadan doğma oluşur; insan vasfında olan herkes için geçerlidir; önemli olan, doğuştan gelen bu özelliğin ‘Hakkını’ verebilmektir; âhiret, cennet ve cehennemde de geçerlidir...

− Anladığım kadarıyla, “halife” kavramını anlayabilmek için “yeryüzü” tâbiri yanı sıra, “halkolma” veya “yaratma” dediğimiz kavramın dahi neye işaret ettiğini açıklığa kavuşturmak gerekiyor...

− Her insan, kendi kapasitesi oranında fıtrî hilâfet görevini yerine getirmek üzere yaratılmıştır...

Üstad

− Hiç akıl ve mantıkla konuşamayacak mıyız bu konuları...

Hep klişe ezberlediklerinizi ve onda da yanlış anladıklarınızı tekrarlayarak, â’mâ bir hâlde Dünya’dan ayrılmayı mı düşünüyorsunuz şerefli bir HALİFE olarak?..

Cevaplar

− Sorunuza cevap veremediğim için özür dilerim... BİLMİYORUM! Üstadım...

− Bütün insanlar halifedir, yeryüzündeki halifeden kasıt Güneş sistemidir, kadın erkek ayırımının olmaması, isimlerinin melekî güçlerindendir, meleklerde cinsiyet yoktur, işaret edilen varlığın özündedir, halifelik; cennet, cehennem boyutlarını da içerir kanaatindeyim...

− Kurân’dan anlaşıldığına göre;

1) Halife, cin ve melâikenin secde ettiği; sözü ve hükmü hem madde boyutuna (kuşlara, dağlara…) hem de ötesine (cinlere, meleklere) geçen İNSAN’dır... 

61 / 117

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!