Cevap

− “Cem, artık herhangi bir konuda Elf’e ısrar etmenin faydasız olduğunu anlamıştı... Elf, daima ne diliyorsa onu yapıyordu... ve karşısındakinin ısrarı üzerine de yapmak istediğini asla değiştirmiyordu!..

Üstad

− H....., “EVRENSEL SIRLAR” kitabına göz atacak vaktin oldu mu hiç?..

Cevap

− Kozam beni avutmuyor ki kozamın güzelliklerinden bahsedeyim... Evet Üstadım...

Üstad

− Bir soru sormuştum... Ayrı mertebelerdeki iki birbirini seven insan cennette nasıl bir arada olacak diye?..

Cevaplar

− Cennette ayrı mekânlar değil, farklı haz almalar vardır. Bu da dünyada elde edilen ilim seviyesine göredir...

− Şu anki zâhir âlemde mertebesi bir olanlar, ancak bâtında da beraber olabilirler...

− Kozamca; lüsid rüyalar görenler bilirler, o anda istedikleri hatta akıllarından geçen her şey anında yerine gelir...

Cennet hayatının da bundan geri kalmayacağını düşünürsek, cennetteki yakınlarımızı görmeyi dilememiz, onlarla birlikte olmamız için yeterli olacaktır. Sanırım ki, eğer biz cennette isek dilediğimizi görmemiz için onların da cennette olması gerekmez. Nerede ve ne hâlde olurlarsa olsunlar, biz onları kendi yanımızda ve istediğimiz hâlde görüp konuşabiliriz...

Bu arada cennet denilen boyutun kendi özellikleri haricinde, herkes istediğince cennet meyveleri yaratıp dilediğince yaşayacağını düşünecek olursak, buradan herkesin cennetinin kendine özel olacağı sonucunu çıkarabiliriz.

Kişinin hayal ve tasarruf gücüne göre özel bireysel âlemler...

− Bir birimin cennette olması, bence, onun şuurunun büyük bir kısmını istemli olarak kullanabildiğini gösterir; dolayısıyla istediği birimle de birlikte olabilir diye düşünüyorum, Üstadım...

− Melekiyet vasfını almış birinin bir alt boyutaki ile görüşmesi, birimdeki kün vasfı ile dilediği gerçekleşir diye düşünmüştüm...

− Arınmalardan geçtikten sonra cennette buluşulabilir, herhâlde yine mertebe farkı olur.

− Aynı mekânda olabilirler, ama buluşamazlar... Herkes ilmine göre bir yer edinir.

− Alt boyutta olan üst boyutta olanı kendi mertebesi kadar görebilir.

− Belleğinde hatırlayarak ve telepatik bağlantı kurarak...

− Olamayacaklar! Olmaya da ihtiyaç duymayacaklar!

− Cennette ayrı mertebeleri insanlar kendi benliklerinde yaşayacaklar yani bir arada yaşamalarına karşın herkes kendi cennetini yaşayacak sanıyorum...

− Cennete gidenin her istediği olacağına göre, kişi kapasitesi, oluşturabilme gücü kadar sevdiği ile birlikte olabilir diye düşünüyorum...

− Üst mertebedeki şuurun dilemesi ile görüşebileceklerini düşünüyorum...

− Bu dünyada da görüşüyoruz. Ama bu hayatı algılayışımız ve yaşama şeklimiz farklı, ilmimize göre... Aynı olay neden cennette olmasın?..

− Öğrendiklerimize göre; cennet tek bir boyuttur. Aynı bilinç mertebesini paylaşmadan cennete girenler, her ne kadar aynı boyutta görünseler de, bâtınlarında keşfettikleri özellikler, onların kendi boyutlarında yaşamalarına yol açacaktır. Bu nedenle mekânsal bir buluşma ifadesi, birimlerin âfakî algılamalarına işaret etmektedir...

− Birlikte olmaya ihtiyaç duyacaklarını (cennette) düşünemiyorum!

− Üst boyuttakiler alt boyutladakilerle ilişki kurabilirler...

− Cennette yaşayanların tüm istedikleri gerçekleşeceğine göre, diledikleriyle görüşebilirler. Tersi azap olur ki cennette azap yoktur, öğrenebildiğimiz kadarıyla...

76 / 101

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!