23. Saklı (sedefte büyümüş) incilerin misali gibi (Esmâ hakikatinden oluşmuş ve o özelliklerin açığa çıkışı olan insan şuurundan var olmuş Allâh yaratısı bedenler).

24. Yaptıklarının cezası (sonucu)!

25. Orada ne boş laf duyarlar ve ne de suç kavramı!

26. Sadece “Selâm, Selâm” denilir (Selâm isminin işaret ettiği özellik daim olsun; anlamında).

27. Ashab-ı Yemîn (sağcılar, iman edenler) ne ashab-ı yemîndir!

28. Meyveleriyle sidre ağacı içinde,

29. Meyveleri istiflenmiş muz ağacı...

30. Yayılmış (sonsuz) gölgede,

31. Çağlayarak dökülüp akan bir suda,

32. Pek çok meyve (türü) içinde,

33. (Ki o meyveler) ne tükenir ve ne de yasaklanır!

34. Yüceltilmiş sedirler içinde(dirler).

35. Muhakkak ki biz onları (şuurun eşi olan bedenleri yeni) bir inşa edişle inşa ettik.

36. Onları daha önce hiç kullanılmamış türden oluşturduk!

37. (Ki o daha önce hiç görülmemiş - kullanılmamış türden bedenler) eşlerine âşık (dünyaya birbirine düşman olarak inen, insanı maddeye yönelttiren hayvani beden karşıtı olarak, insan şuuruna sahip bilince, özelliklerini itirazsız yaşatan. A.H.) ve yaşıtlardır (bilinçle birlikte var olmuştur)!

38. (Bunlar) ashab-ı yemîn (saîd olanlar) içindir.

39. (Ashab-ı yemîn’in) bir kısmı evvelkilerdendir.

40. Bir kısmı da sonrakilerdendir.

41. Şimal (şakî olanlar; hakikati inkâr edip kozalı yaşayanlar), ne ashab-ı şimaldir!

42. Semum (zehirleyici ateş, radyasyon) ve hamim (yakan su; gerçek dışı bilgi ve şartlanmalar) içinde,

43. Simsiyah dumandan bir gölge (Hakikatindeki kuvveleri göremez, yaşayamaz bir hâl) içinde,

44. (Ki o gölge) ne serindir ve ne de kerîm (cömertçe getirisi olan)!

45. Muhakkak ki onlar bundan önce, dünyevî – şehvanî zevklerin bolluğu içinde şımarandılar!

46. O büyük suçta (Hakikatlerini inkâr ederek onu yaşama yolunda çalışma yapmamakta) ısrar ederlerdi.

47. “Ölüp, toprak ve kemik yığını olduktan sonra, gerçekten yeni bir bedenle yaşama devam edecek miyiz = bâ’s olunacak mıyız?” derlerdi.

48. “Evvelki atalarımız da mı?” derlerdi.

49. De ki: “Muhakkak ki evvelkiler de sonrakiler de,”

50. “Bilinen bir sürecin buluşma vaktinde elbette toplanacaklardır!”

51. Sonra muhakkak ki siz ey (Hakikati) yalanlayıcı sapkınlar...

52. Elbette (siz) zakkum ağaçlarından (kendinizi yalnızca beden kabullenmenin sonucu meyvelerinden) yiyeceksiniz.

53. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız.

54. Onun üstüne yakıcı sudan içeceksiniz.

55. Hastalığı dolayısıyla suya doymak bilmeyen develer gibi içeceksiniz onu.

56. Din (sistemin - Sünnetullâh’ın gerçekliğinin fark edildiği) gününde, onların nüzûlü (onlarda açığa çıkacak olan) işte budur!

57. Biz, yarattık sizi! Tasdik etmeyecek misiniz?

58. Akıttığınız meniyi gördünüz mü?

59. Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratanlar biz miyiz?

60. Aranızda ölümü biz takdir ettik ve bizim önümüze geçilmez!

61. Size bedel olarak benzerlerinizi (yeni bedenlerinizi) getirelim ve sizi bilemeyeceğiniz şekilde (yeniden) inşa edelim diye (ölümü takdir ettik).

62. Andolsun ki ilk neş’eti (yaratışı) bildiniz... Peki derin düşünmeniz gerekmez mi?

63. Ekmekte olduklarınızı gördünüz mü?

64. Onu yeşerten siz misiniz yoksa biz miyiz?

65. Eğer dileseydik onu elbette kuru - cansız bitki kılardık da, şaşar kalırdınız!

66. “Muhakkak ki ziyandayız!”

67. “Hayır, biz (geçinmekten) mahrumlarız” (derdiniz).

68. İçmekte olduğunuz o suyu gördünüz mü?

69. Onu beyaz bulutlardan siz mi inzâl ettiniz yoksa inzâl ediciler biz miyiz?

70. Eğer dileseydik onu acı (bir su) kılardık... Şükretmeniz gerekmez mi?

71. Çakarak (ağaçtan) çıkardığınız o ateşi gördünüz mü?

72. Onun ağacını siz mi inşa ettiniz yoksa inşa ediciler biz miyiz?

73. Onu, çölde yaşarmışçasına bilgisizlere bir hatırlatma ve bir yararlanacakları şey kıldık!

74. Öyleyse tespih et ismi Aziym Rab olan namına!

75. Yıldızların yer aldığı (Esmâ’mın açığa çıktığı) evren olarak yemin ederim!

76. Bilseniz, gerçekten bu çok azametli bir yemindir!

77. Şüphesiz ki O (evren), Kur’ân-ı Kerîm’dir (“OKU” yabilene çok değerli “OKU”nandır).

78. Görülemeyen bir Bilgi’dedir! (Dalga {wave} okyanusu olan evrensel data ve dahi holografik esasa göre beyindeki data.)

79. Ona (Bilgiye), (şirk pisliğinden - hayvaniyetinden) arınıp, tâhir olanlardan başkası dokunamaz!

80. Rabb-ül âlemîn’den tenzîldir (insan bilincinde tafsile indirme).

81. Şimdi siz bu olayımızı mı hafife alıp, önemsemiyorsunuz!

82. Yaşam gıdanız yalanlamanız mı oldu?

36 / 85

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!