Ölüm Ötesi Hakkında Yazılar

 • Dünya'nın Âkıbeti Güneş'e Yolculuk Dünya'nın Âkıbeti Güneş'e Yolculuk

  Güneş’ten bir milyon üç yüz üç bin defa küçük olan; çapı yaklaşık 12.500 kilometrelik Dünya üzerinde yaşıyoruz. Güneş’ten şu andak...

 • Cehennem Nedir? Cehennem Nedir?

  Cehennem nedir?.. Nasıl izah ediliyor?.. Cehennemin kıyamet denilen zamanda gelip Dünya’yı kuşatması ve yutması şöyle anlatılıyo...

 • İnsanın Âkıbetinin Bilimsel İzahı İnsanın Âkıbetinin Bilimsel İzahı

  İnsan ruhu; 120. günden itibaren beynin ürettiği bir tür dalgalardan oluşan holografik beden şeklinde, insan yaşadıkça gelişir...

 • Ölünün dünyadan alâkası kesildiği zaman, oturma yeri kendisine gösterilir; cennet ehli ise cennet ehlinden olarak; ve cehennem ehli ise cehennem ehlinden olarak. Diri Diri Gömüleceğinizi Biliyor musunuz?..

  Diyelim ki yatıyorsunuz yatağınızda!.. An be an tükenmekte olduğunuzu fark ediyorsunuz. Kâh dalıyorsunuz rüya gibi...

 • Kıyamet Kıyamet

  Kıyamet ne zaman? Bunun hakkında dinî kaynakların hiçbirinde, herhangi bir zaman verilmemiştir...

 • Her ümmet Dünya’da iken taptığının yanına gitsin! diye ilan edilir. Âhiret ile İlgili Bazı Hadisler

  Ölüm ötesi yaşama dair izaha çalıştığımız hususlardan sonra; bu hayata dair Hz. Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem) neler anla...

 • Kıyamet Hâlleri Kıyamet Hâlleri

  İşte bundan sonra cehennemin tam ortasına sırat köprüsü kurulacak... 'Ümmetini en evvel oradan geçirecek olan benim!'

 • Ölüm Nedir? Ölüm Nedir?

  Ölüm, bir son olmayıp; madde âlemden, madde ötesi âleme geçişten başka bir şey değildir!.. Yani bir dönüşümdür!..

 • Tadına Varmak Tadına Varmak

  Bilindiği üzere “ölüm” olayı her “nefs”in, yani “insan bilinci ve ruhu”nun “TADACAĞI” bir oluşum olarak bildirilmiştir Kur’ân-ı Ke...

 • Kabir Sorgusu Kabir Sorgusu

  Bir sahih hadiste, kişi mezara konduğunda Münker ve Nekir adlı iki meleğin şu soruları soracağı bildirilir; “Men Rabbüke?....

 • İnsanlar Uykudadır, Ölünce Uyanırlar! İnsanlar Uykudadır, Ölünce Uyanırlar!

  Hz. Rasûlullâh (aleyhisselâm) onu da şöyle açıklıyor: “İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar!” Şimdi lütfen bu cümleye iyi dikkat...

 • Yeniden Bedenlenerek Dünya'ya Gelecek miyiz? Yeniden Bedenlenerek Dünya'ya Gelecek miyiz?

  Binlerce yıl öncesine dayanan Hint felsefesinin “TENASÜH”, yani ölümü tadıp, biyolojik beden yaşamından ruh beden yaşamına.....

 • Hak Yanmaz, İnsan Yanar mı? Hak Yanmaz, İnsan Yanar mı?

  Gerçek ki, bu varlığın ve insanın orijini ve hakikati, Hak’tır!.. Hak ise herhangi bir zarar görme kavramından berîdir!.. Bu takdi...

 • Cehennem Rahmettir Cehennem Rahmettir!

  “Yanma”, tamamen, azaplardan arınma işlevini oluşturan bir “rahmet” mekanizmasıdır...

 • Cennet Cennet

  Nedir cennet yaşamı?.. Bostan, bahçe anlamında kullanılan “Cennet” kelimesiyle sembolize edilen ortam veya boyut nasıl bir şey?....

 • Yeni Eviniz Nasıl Olsun? Yeni Eviniz Nasıl Olsun?

  Varlığınızdaki ilâhî kuvvelerle ebedî yaşam evinizi imar edeceğinizin bilincine ermişseniz; o takdirde, her şeyin aslını sorgulayı...