Din ve İslam Hakkında Yazılar

 • İltica İltica

  Yâ Rabbel Âlemiyn! “Mescit” ve “cami”ler, “tapınak”lara dönüştürülmüş; “ALLÂH” adıyla tanıttığın Aziyz ve Subhan varlığın ise “ta...

 • İslâm Neden İslâm?

  “İslâm” nedir? Neden “İslâm”? “İslâm” kelimesi, kullanım alanı olarak iki mânâdan kaynaklanıyor; 1. Selâmete çıkma, selâmete er...

 • Materyalist Müslümanlık Materyalist Müslümanlık

  Bir kısım müslümanlar, materyalist düşüncenin tesirlerinden kendilerini kurtarabildikleri zaman, İslâm Dini’ni çok daha iyi anlaya...

 • Anladığım İslâm Anladığım İslâm

  Tümüyle canlı ve şuurlu olan evren ve içindeki tüm yapılar, “Evrensel Sistem ve Düzen” içinde oluşmuştur...

 • Şeriat Devleti Şeriat Devleti

  Bana ulaştırılan samimi ve önemli bir mektuptaki “şeriat devleti” konusu dolayısıyla düşüncemi sizlerle paylaşmak istedim. Zira bu...

 • Açık Konuşalım Açık Konuşalım

  “DİN” insanlığın yaşadığı anda ve geleceğe dönük çıkarları doğrultusunda içinde yaşadığı sistem gerçeklerini açıklar...

 • Yeniden İslâm Dini'ni Sorgulamak Yeniden İslâm Dini'ni Sorgulamak

  Misal ve sembollerden yola çıkarak ASLA GERÇEĞİ GÖREMEZSİNİZ!.. Belki böyle bir şeyin sadece varlığı hakkında kanaat sahibi olabil...

 • Taoizm-Budizm-Totemizm-İslâm Taoizm-Budizm-Totemizm-İslâm

  “Müslümanlar Dünya üzerinde niçin geri kalmış toplumlar hâline gelmişlerdir, İslâmiyet en mükemmel ‘DİN’ anlayışı ise?” Çokça sor...

 • Çağdaş Bakışla Din Çağdaş Bakışla Din

  İslâm Dini, orijinali itibarıyla, özellikle çağdaş aydın insana hitap edecek özelliklere sahiptir.

 • Semâvi Dinler Yanlışı Semâvi Dinler Yanlışı

  “İslâm Dini” bir “Semâvî Din” mi? “Allâh Dini” mi?.. “Semâvî”nin mânâsı “gökten gelen” demektir!..

 • "Din Günü" Ne Zamandır? "Din Günü" Ne Zamandır?

  Gerçekte, yaşadığımız her gün, her an “DİN GÜNÜ”dür!. “MÂLİK’İDİR DİN GÜNÜNÜN”...

 • "Tanrı Merkezli Din" mi? "Tanrı Merkezli Din" mi?

  “Tanrı merkezli dinsel anlayışa” göre materyalist bir sistem anlayışı esastır! Tanrı merkezli din anlayışında, tanrının eli vardır...

 • Evrensel Gerçeklik Evrensel Gerçeklik

  Hz. Muhammed (aleyhiselâm), “EVRENSEL RASÛL”dür! İnsanları evrensel gerçekleri görmeye davet etmektedir!..

 • Vahdet ve Kesret Gerçeği Vahdet ve Kesret Gerçeği

  Kişinin hakikatinin TEK’e dayanması, onun yaşadığı boyutun şartlarından azâde kalmasını sağlamaz!

 • Neleri Kaçırdınız? Neleri Kaçırdınız?

  Din ve Kurân’ı anlamak için tüm bilimsel bilgilere ihtiyaç var... Zira bunların hepsi sistemde bir dişli!

 • Din Nedir? Din Nedir?

  Din, ilâhî hükümdür, dedik... Din, hükümler bütünüdür ve bu hükümler, ilâhî olmak mecburiyetindedir!.. Beşerî hükümler olmaz!....

 • Din'deki Öneriler Niçin? Din'deki Öneriler Niçin?

  Esasen İslâm, senin tabiatınla, alışkanlıklarınla mücadele yani terkibini değiştirme çalışmalarıdır!..

 • Sünnet Ne Değildir? “Sünnet” Ne Değildir?

  “Sünnet”, sakal–bıyık, elbise–sarık, kılık–kıyafet midir? ALLÂH Rasûlü’nün sünneti ne olabilir acaba? ALLÂH sünneti, “Sünnetullâ...