Yoğun imtihan ve fitne günlerine ilerliyoruz…

“Ben Allâh için varım. O, mülkünde dilediği gibi tasarruf eder, ne dilerse onu yapar” diyebilirsek, yakın veya uzağımızdakilerden bize isâbet edenlere rağmen, sonuçta kazanan biz oluruz.

Yönelişimiz, “Mülkün Sahibi”ne olmaz da, maşasına olursa; seviyemiz de maşanın seviyesi olur! Kınadığımızla aynı koltuğu paylaşırız!

“Allâh’a firar edin” âyetini dışa değil, içe doğru olarak algılayamazsak; bunun gereğini yerine getiremezsek; hayalimizdeki tanrının kulu olarak tüm geleceğimiz yangında geçer!

Dostlarım, lütfen şunu aklınızdan çıkarmayın; yaşadığınız olayların sert dalgaları altında gaflete düşüp, şu gerçekten perdelenmeyin…

Biz, eğer “Allâh”a iman edenlerden isek, “Allâh ahlâkıyla ahlâklanmak” ve bunun gereğini yaşamak için varız!..

Allâh’a imanla yola çıkıp; “mülhime”den sonra, birimselliğine tanrısallık atfederek, “küfrü mutlak”a girip; “Nefsi emmâre”ye düşen; sonra da hatasını fark edemeyerek; ya da fark etse de gururundan ötürü kabullenemeyerek, bu hâl üzere ölen çok kişi vardır ki; onlar, çevreleri tarafından bilgilerine ve söylediklerine bakılarak “velî” sanılmışlardır!

“Velî”den Kurân’ın izin vermediği hâller sâdır olmaz!

“Velî”; dedikodu, gıybet yapmaz, insanları çekiştirmez; nankörlük yapmaz!

“Velî”; insanları kendine kul köle etmez! Onları, çevresinde el pençe divan durdurup, kişisel tatminle uğraşmaz!

“Velî”; Settâr’dır, örter kusurları, yanlışları! Bağışlayıcıdır; görmezden gelir hataları…

“Velî”; insanlara laf yetiştirip, onları mat etmek, küçük düşürüp kendini yüceltmek için savaş vermez! Haklılığını ispat gayreti içine girmez!

“Velî”; bilir ki, herkes hak ettiğiyle beraber olur; lâyığıyla beraber uçar!

“Velî”; ilmin kıymetini bilir; insanların peşinden koşup, ilmi ayağa düşürmez!

Çünkü, “Velî” mutmaindir ilminde ve hakikatinde; “mülhime” bilgisinin fitnesinden ve “emmâre”nin göbeğinden uzak yaşamaktadır!

İlimden sonra hevâsına tâbi olup; “mülhime bilgisini” kullanarak, “emmâre” nefsaniyetiyle insanlara tahakküm etmeye çalışanlar, sonunda hüsrana uğrayacaklardır!.. Onlara tâbi olanlar da!..

Allâh, beni ve inananları bu gibilerden uzak eylesin!


26.4.1999

43 / 67

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!