Hor Görme!

Satın alınanlar…

Lease yapılanlar…

Kiralıklar…

Kiralayanlar…

Kaba güçle yaşayanlar…

Hayvanlar, bilindiği gibi kaba güç kullanarak yaşarlar… Gözlerine kestirirler, saldırırlar!.. Ele geçirecek güçleri varsa, ele geçirirler… Onu yiyerek rızıklanırlar!

Avının gözyaşları ve haykırışları hiç umurunda değildir hayvanların!

Onlar için önemli olan, kendilerinden güçsüzü açıktan ya da hile ile yakalayıp yemektir!.. Canlı canlı parçalamaya başlarlar hayvanlar avlarını… Çocukları varmış, eşi varmış; onunki de canmış; hiç böyle düşünce ve duygular bulunmaz hayvanlarda! Düşünce ve duygudan mahrum var oldukları için de “hayvan” denmiştir onlara!

Hayvanlar anlatılmakla bitmez! Kimi iki ayaklıdır, kimi dört ayaklı, kimileri de çok ayaklı!

İnsanlar ise çeşitli şekillerde geçinirler…

Kimi satılıktır…

Kimi leasing yollu alınır…

Kimi kira geliriyle geçinir… Evini, arabasını, parasını ya da organlarını kiraya vererek ömrünü sona erdirir!

Satanlar çeşitlidir…

Kimi kalemini satar… Kimi ayağını satar… Kimi kolunu, kimi bacağını, kimi omzunu, kimi beynini, kimi böbreğini, kimi başka bir organını, kimi canını; kimi de ruhunu ya da imanını satar!..

Satılanların bazısının alıcısı, Allâh’tır; bazısının ise, kulları…

Allâh onları satın aldı… hükmünü duymadın mı?..

Kimi iman yollu kulluk eyler, kimi küfür yollu kulluğunu yerine getirir; bunu da ancak gönül perdesi kalkmış olanlar seyredebilir.

Bazılarını da diğer, daha varlıklılar satın alırlar.

Leasing ile satın alınanlar da vardır...

Bunlar uzun vadede teslim alınırlar ücreti mukabilinde… Ödemeler tamam olduğunda mal edinilirler!

İnsanların çok büyük çoğunluğu ise kira geliriyle yaşar!

Kimi evini kiraya verir, onun geliri ile yaşar; kimi arabasını ya da arsasını kiraya verir onun geliri ile yaşar; kimi de parasını kiraya verir, onun geliri ile yaşar…

Ama esas kiralananlar, bunların ötesinde olanlardır…

Beynini kiraya verir, geliriyle yaşar…

Kulağını ya da gözünü kiraya verir, bunun geliriyle yaşar…

Dilini kiraya verir, bunun geliriyle yaşar…

Elini, kolunu kiraya verir, bunun geliri ile yaşar…

Gövdesini kiraya verir, bunun geliri ile yaşar…

Bacaklarını, ayaklarını ya da bu mıntıkadaki başka organlarını kiraya verir, bunun geliri ile yaşar…

Velhâsılı kelâm, bunların her biri bir yoldan kira geliri elde ederek yaşamını sürdürür!

Bu arada kimileri de diğer kiralıkları beğenmeyip, kendilerine göre bir tasnif yaparlar; bu kiralıklar daha iyi ya da kötü diye!

Kimi, kiraya verdiğiyle kendini tüketip geçer gider; kimileri ise kiraya verdiği ile yedi milleti tüketip geçer!

Zor şey yaşamak!..

Kimine kul…

Kimine belâ olmadan…

Yaşamak!

Kimileri, kira gelirini gübre eder gider; kimileri kira gelirini nûra tahvil eder!

Sermaye Allâh’tan!

50 / 67

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!